Meidän koulumme

Mikkolan koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee n. 840 oppilasta vuosiluokilla 1.-9. Koulussamme on yleisopetuksen luokkia, integraatioluokkia, pienryhmiä sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Luokka-asteilla 3-9 toimivat myös musiikkiluokat.

Koulu sijaitsee Korsossa Lahdenväylän ja pääradan välisellä alueella, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Luonto ja pururadat ovat aivan vieressämme. Koulumme toimii kahdessa nykyaikaisessa ja viihtyisässä koulurakennuksessa, joissa on ajanmukainen opetusvälineistö. Koulurakennukset sijaitsevat samassa viihtyisässä pihapiirissä.

Toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri

Toiminta-ajatuksenamme on, että Mikkolan koulu on turvallinen ja lämminhenkinen paikka kehittyä, kasvaa ja oppia. Toiminta-ajatuksemme konkretisoituu yhtenäiskoulun arjessa. Yhtenäiskoulun eri-ikäiset lapset ovat luontevasti yhteistyössä, ja oppilaat mieltävät koulunkäynnin jatkumoksi. Mikkolan yhtenäiskoulussa oppilaalla on mahdollisuus opiskella koko perusopetuksen ajan, mikä takaa lapselle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan asti.

Pyrimme luomaan oppilaille turvallisuuden tunteen antamalla selkeät rajat sekä luomalla ilmapiirin, jossa oppilas kunnioittaa ympäristöään, hyväksyy itsensä ja muut sekä oppii toimimaan yhteisön jäsenenä. Rakennamme koulun toimintakulttuuria yhdessä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Työskentelyn perustana on oppilasta huomioiva toiminnan suunnittelu, oppilaan kuuntelu, havainnointi ja yksilöllisyyden tukeminen. Yhdessä huoltajien kanssa seuraamme lapsen kasvua ja kehitystä. Lukuvuoden tapahtumia ja teemoja suunniteltaessa kiinnitetään huomiota eri-ikäisiin oppilaisiin.

Opetusta pyritään järjestämän oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti käyttämällä joustavia opetusjärjestelyitä. Koulun toiminnassa otetaan huomioon oppilaan fyysinen, henkinen ja sosiaalinen ikä sekä kehitystaso. Luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja kouluavustajat toimivat kiinteästi yhdessä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

Tavoitteenamme on olla laadukas yhtenäinen peruskoulu.

‍Opiskelu

Luokat 1-2 opiskelevat Vegassa. Luokka-asteiden 3-6 kotiluokat ovat joko Lyyrassa tai Vegassa. Yläkoulussa on käytössä aineluokat eli oppilaat vaihtavat opetustiloja oppiaineiden mukaan.

Kotisivuilla käytettyjä valokuvia ovat ottaneet koulumme kuvaamataidon valinnaisryhmän oppilaat.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram