Iltapäivätoiminta

Kouluissa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti keväisin.

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminta tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Toimintaa järjestetään päivittäin kouluissa tai niiden lähellä olevissa tiloissa koulupäivän päätyttyä. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset tahot, järjestöt ja seurakunta. Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa yleensä koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mm. mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Koulu tekee lähes päivittäistä yhteistyötä iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa. Koulu ja iltapäivätoiminta toimivat myös yhteistyössä ottaessaan vastaan työssäoppisen jaksoa suorittavia opiskelijoita.

Mikkolan koululla on kaksi iltapäiväkerhoa. Mikkolan koulussa toimii Vantaan Lastenliitto ry:n järjestämä iltapäivätoiminta, ja Mikkolan seurakuntakodilla (Mikkolan ostoskeskuksella) Korson seurakunnan iltapäivätoiminta. Molemmat kerhot ovat avoinna kello 12-17 koulupäivisin.

Vantaan lastenliitto ry:n iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 045 136 2776. Iltapäivätoiminnassa työskentelevät myös Mikkolan koulun koulunkäyntiavustajat Ana Deda ja Petri Nordlund.

Mikkolan seurakuntakodilla iltapäivätoiminnan ohjaajina työskentelevät Jonna Puskala, Satu Kurvinen ja Raija Lindqvist. Iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 050 336 7423.

Linkit

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram