TET 2021

Peruskoulun yläluokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustumisjakso eli TET. Työelämään tutustuminen on koulunkäyntiä, joten sinulle ei makseta palkkaa työelämään tutustumisen ajalta.

Mikkolan koulussa Työelämään tutustumisjakso TET pidetään syysloman jälkeisinä kahtena viikkona 25.10. - 5.11.2021.

Työpaikan jokainen hankkii itse, mutta tarvittaessa siihen saa oppilaanohjaajan apua koulussa. Hakemisen apuna toimii pääkaupunkiseudun koulun yhdessä tekemä kartta, johon on sijoitettu viimevuotiset TET-paikat ja niiden kuvaukset: Helsingin, Vantaan ja Espoon TET-paikat.

Voit myös katsoa työnantajien itsensä ilmoittamia paikkoja Pääkaupunkiseudun TET-torilta, mutta osaan niistä ei yhteystietoja ole päivitetty aikoihin, joten tarkista oikeat tiedot esimerkiksi netistä ennen soittamista tai sähköpostin lähettämistä. Tämän vuoden aikana lisätyt ilmoitukset pitäisi olla ok.

Ennen TET-jaksoa sinun tulee käydä työnantajan luona täyttämässä Työhöntutustumissopimus, joka palautetaan kouluun viimeistään perjantaina 25.9.

Vaikka työhön tutustuminen ei ole varsinaista työtä, niin sinua koskevat samat lait ja asetukset kuin työskennellessäsi palkallisena. Tarkemmin säädöksistä löydät tietoa Työsuojeluhallinnon sivulta Työsuojelu.fi - Nuori työntekijä.

Tärkeimmät säännökset liittyvät siihen, että alle 18-vuotias ei voi tehdä yötyötä eikä niin sanottuja vaarallisia töitä. Työaika tulee sijoittua 14-vuotiaalla klo 8:00-20:00 ja 15-17-vuotiaalla 6:00-22:00 väliseen aikaan.

Työaikaa on mahdollista sopia niin, että teet jonain päivänä töitä pidempään ja vastaavasti toisena lyhyempään. Maksimipituus työpäivällä on 14-vuotiaalla 7 tuntia ja 15-17-vuotiaalla 8 tuntia.

Myös viikonloppuna TET on mahdollista, kunhan kokonaisten vapaapäivien määrä 4 kahdelta viikolta toteutuu.

Terveydelliset syyt on hyvä huomioida TET-paikkaa haettaessa. Ravitsemus- ja elintarvikealojen yrittäjät saattavat edellyttää, että työelämään tutustuja antaa salmonellanäytteen. Näyte otetaan koulun terveydenhoitajan opastamalla tavalla. Työnantaja ilmoittaa sopimuslomakkeella näytteenoton tarpeesta ja muista työhön liittyvistä erityisvaatimuksista.

Koronatilanteen vaikutus TET-jaksoon

Paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.

Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla.

Lisätietoa opetusjärjestelyistä ja koulunkäynnistä Opetushallituksen sivulta Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen.

Ohjeita TET-jaksolle
Työvaatetus Työ asettaa usein pukeutumisvaatimuksia tai rajoituksia korujen, lävistysten ym. käyttöön. Mikäli työpaikan toimintoihin kuuluu pukeutua suoja- tai työasuun tai tulee käyttää hengityssuojainta, niin tällöin tulee noudattaa työpaikan pukeutumissääntöä.
Matkat
Koulusta saa yli 5 kilometrin matkalle kotoa työpaikalle HSL:n matkakortin Helsingin seudun liikenne -alueelle. Alle viiden kilometrin matkoja kotoa työpaikalle ei korvata. Matkan pituus mitataan Reittioppaalla käyttäen kulkumuotona kävelyä.
TET-jakson voi suorittaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai ulkomailla, mutta muualle kuin HSL-alueelle matkoja ei korvata.
Ruokailu Maksuton ateria kuuluu koululaiselle joka päivä perusopetuslain mukaan. Jos työnantaja ei tarjoa ateriaa, niin ruokailu tapahtuu pääkaupunkiseudun lähikoululla tai, jos tämäkään ei toteudu, niin huoltajalla on oikeus ateriakorvaukseen 4,87 € jokaiselta työssäolopäivältä.
Oikeudesta ateriakorvaukseen ilmoitetaan syyslomaa edeltävällä viikolla ja ateriakorvausta haetaan TET-jakson jälkeen ennen joululomaa palauttamalla ateriakorvauslomake opolle viimeistään maanantaina 13. joulukuuta 2021.
Ateriakorvaus maksetaan siihen oikeutetulle riippumatta paikkakunnasta tai vaikka suorittaisi TET-jakson ulkomailla.
Ateriakorvausta ei makseta enää joululoman jälkeen, koska korvaukset pitää maksaa koulun tämän kalenterivuoden 2021 budjetista.
Poissaolot Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot työstä tulee ilmoittaa työnantajalle ajoissa, sairauspoissaolot viimeistään aamulla.
Poissaolot ovat koulusta poissaoloja, joten ne ilmoitetaan myös Wilman kautta opolle.
Tapaturmat TET on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jolloin kaupungin oppilaalle ottama tapaturmavakuutus on voimassa. Tapaturmavakuutus korvaa oppilaalle TET-paikalla ja –matkalla sattuneen tapaturman.
Vantaan kaupungin oppilasvakuutus on voimassa vain, jos TET-jakso on palkatonta koulun opetussuunnitelmaan liittyvä työhön tutustumista. Mikäli TET-jaksolta maksetaan palkkaa, koululaisvakuutuksen voimassaolo lakkaa. Tällöin on syntynyt työsuhde, ja työnantaja on velvollinen vakuuttamaan oppilaan.
Vakuutuksesta korvataan vain julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita maksuja.
Tapaturmasta tulee ilmoittaa välittömästi opolle tai koulun terveydenhoitajalle. Tämä täyttää selvityksen tapaturmasta, jonka allekirjoittaa rehtori, opo, terveydenhoitaja tai lääkäri. Tapaturmaselvitys täytetään, vaikkei tapaturma aiheuttaisikaan lääkärissäkäyntiä.
Vakuutus on voimassa myös viikonloppuisin, jos työhöntutustuminen on opetussuunnitelman mukainen.
Vakuutus kattaa työhön tutustumisen kaikkialla maailmassa. Ulkomaita varten koulusta saa vakuutuskortin.
Vahingonkorvaus Tapaturmavakuutus ei sisällä vastuuvakuutusta. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Alle kahdeksantoistavuotias korvaa tahallisesti tai tuottamuksesta (esim. varomattomuudesta) aiheuttamansa vahingon itse. Rikosoikeudellinen vastuu koskee yli 15-vuotiaita.
Jos oppilas aiheuttaa vahingon työpaikalla, työnantajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta koulun vastuuhenkilölle (oppilaanohjaaja).
Työtodistus Työnantajaa voi pyytää täyttämään todistuksen työelämään tutustumisesta. Sitä voi käyttää esimerkiksi kesätyön hakemiseen siinä tapauksessa, ettei mitään varsinaista työtodistusta ole vielä käytettävissä.

Tettiläisen muistilista

  • Työpaikoilla on aina omia tapoja, joita tulee noudattaa.
  • Kysy rohkeasti neuvoja jollet osaa, tiedä tai ymmärrä jotakin asiaa. Tutustumispaikan aikuiset ovat valmistautuneet sinun tuloosi ja he neuvovat sinua.
  • Ole täsmällinen ja ajoissa paikalla.

  • Ole kiinnostunut, huolellinen ja oma-aloitteinen.
  • Toimi avoimesti ja rehellisesti.
  • Työpaikan vaitiolovelvollisuuden piirissä olevat asiat koskevat myös sinua.
  • Esiinny luontevasti, kohteliaasti ja asiallisesti itsesi, kotisi ja koulusi edustajana.‍

TET-jaksoon liittyvät lomakkeet

Kaikki lomakkeet löytyvät myös tulostettuina opon toimiston ilmoitustaululta.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram