Yhteishaku 2021

Yhteishaun aikataulua on jatkettu keskiviikkoon 7.4.2021 klo 15 saakka.

Yhteishakuun liittyvien liitteiden palauttamista on myös jatkettu ja hakutoiveita voi muokata - lisätä, poistaa tai vaihtaa hakutoiveiden järjestystä - hakuajan päättymiseen saakka 7.4.


Yhteishaku

Peruskoulun loppu häämöttää ja talviloman jälkeen helmikuussa on edessä päättöluokkalaisen tärkeä päätös siitä, mihin jatkaa yhdeksännen luokan jälkeen.

Päätöstä helpottamaan on netissä paljon sivustoja opintoihin hakemisesta ja eri ammateista. Kotona voi keskustella millainen on ihmisenä ja mitkä ammatit sopisivat itselle parhaiten.

Ja koulussa opo tapaa jokaisen yhdeksäsluokkalaisen henkilökohtaisessa jatko-opintojen ohjaustapaamisessa.

Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa, joka on Opetushallituksen ylläpitämä hakusivusto kaikkeen peruskoulun jälkeiseen julkiseen koulutukseen Suomessa. Sen taustalla toimii Koski-tietovaranto, joka sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotiedot.

Koskesta löytyvät tiedot ylioppilastutkinnoista alkaen vuodesta 1990, korkeakoulututkintoja ja -opintosuorituksia sekä opiskeluoikeuksia pääsääntöisesti alkaen vuodesta 1995 sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2018. Omat tiedot voi tarkistaa Oma Opintopolku -palvelusta kirjautumalla pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Päättöluokkalaisten yhteishaussa voi hakea lukioon sekä ammatti- ja kauppaopistoihin koko Suomen alueelle. Lisäksi erityisen tuen oppilaat voivat hakea erikseen ammatilliseen koulutukseen erityisammattiopistojen pienryhmiin.

Yhteishaussa on ollut myös mahdollista hakea lisäopetuksen 10. luokille sekä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen VALMA:aan tai Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettuun lukioon valmistavaan koulutukseen LUVA:aan. Nämä ryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät saa yhteishaussa paikkaa lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta.

Yhteishaku tehdään koulussa oppilaanohjauksen tunnilla tai opon toimistossa.

Peruskoulun päättäneille on tarjolla koulutusta myös kansanopistoissa sekä nuorten työpajoissa. Aiemmin on ollut mahdollista hakea myös työpaikkaa opiskelun sijaan. Oppivalvollisuuden laajentuessa kansanopistoihin voi edelleen hakea, mutta ei siirtyä työelämään.

Jos oppisopimus, joka on edelleen mahdollinen tapa opiskella, kiinnostaa niin siitä kannattaa ensin puhua opon kanssa. Oppisopimusopiskelu on vaativa opiskelumuoto, koska se perustuu itsenäiseen työskentelyyn työssäkäynnin ohessa. Yleensä nuoret siirtyvätkin oppisopimukseen opintojen loppuvaiheessa, kun teoria- ja kirjallinen opiskelu alkaa olla suoritettu.

Oppisopimuksessa työnantajan kanssa tehdään työsopimus ja työstä saa palkkaa, mutta sen lisäksi on työpäivän jälkeen opiskeltava iltaisin ja lähiopetuspäivinä. Lisätietoa löytyy Varian oppisopimuspalveluiden sivulta Oppisopimuskoulutuksen tietopaketti opiskelijalle ja työpaikalle.

Yhteishaun vanhempainilta pidetään keskiviikkona 4.12. klo 18:00 Lyyran musiikkiluokassa. Koronatilanteen vuoksi yhteishaun vanhempainiltaa ei järjestetä, vaan tiedotus tapahtuu koulun kotisivujen sekä Wilman kautta.

Yhteishaku ammattioppilaitoksiin, kauppaoppilaitoksiin, lukioon sekä 10. luokille ja valmentavaan koulutukseen (VALMA tai LUVA)

Hakuaika alkaa

ti 23.2.2021

Hakuaika päättyy

ke 7.4.2021 klo 15:00

Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe

Huhti-toukokuussa

Yhteishaun tulokset

to 17.6.2021

Paikan vastaanottaminen viimeistään

to 1.7.2021

Varasijat ovat voimassa

pe 20.8.2021 asti

Oppivelvollisuuden laajentuminen 18-vuotiaaksi

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo vuoden alusta 1.1.2021.

Osana tätä uudistusta on nykyisen lisäopetuksen (10.lk ja valmentava koulutus) yhdistäminen Tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi TUVA, joka alkaa elokuussa 2022 eli ei koske vielä nykyisiä päättöluokkalaisia, vaikka oppivelvollisuuden laajeneminen 18-vuotiaaksi heitä koskeekin.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuus

 • Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.
 • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta TAI kun oppivelvollinen on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Maksuttomuus

 • Koulutus on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija suorittaa ensimmäistä toisen asteen tutkintoaan ja on aloittanut opintonsa ennen 18 vuoden ikää.
 • Maksuttomuus jatkuu enintään sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.‍
 • Koulutuksessa on mahdollista vaihtaa alaa tai esimerkiksi lukiosta ammatilliseen koulutukseen.
 • Yli 7 kilometrin koulumatkat ovat tulossa maksuttomiksi.

 • Osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, työasut ja työaineet ovat maksuttomia, eivät kuitenkaan esim. erityislukiossa tai -linjoilla tarvittavat urheilu- tai soittovälineet.
 • Ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta tulevat maksuttomiksi.
 • Toisella asteella opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja vastaavista voidaan periä kohtuullinen maksu.

Hakeutumisvelvollisuus tuli voimaan 1.1.2021

Oppivelvollisen on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan

Pääsääntöisesti hakeudutaan 9. luokan keväällä yhteishaussa. Jos oppivelvollinen ei saa paikkaa yhteishaussa, hänen tulee hakeutua toisen asteen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollinen voi hakea oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä määräajaksi ​

 1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;
 2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi​;
 3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan​;
 4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.​

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää myös toistaiseksi, jos 1. kohdassa tarkoitettu este on luonteeltaan pysyvä.​

Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen oppivelvollisuuden keskeyttämisestä oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta.​

Ennen päätöksen tekemistä 1. tai 4. kohdassa mainitulla syyllä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla. ​


Ammatillinen koulutus uudistuu vuoteen 2025 mennessä

Helsingin Sanomat 23.11.2020
Ammatillisen koulutuksen kaikki perustutkinnot uudistuvat vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäisten joukossa uudistettiin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto.

Opetushallitus
Ammatillisten perustutkintojen uudistuksen aikataulu
Musiikkialan perustutkinto - ePerusteet voimaan 1.8.2020
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto - ePerusteet voimaan 1.8.2020
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto - ePerusteet voimaan 1.8.2020

Varia
Varian ammatilliset tutkinnot
Varia Tieto- ja viestintätekniikka 2020 - koulutuksen esittely http://proamis.fi/live

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Tiina Aitavaara,
043 827 1830 (ke-pe), tiina.aitavaara@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram