Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja ohjata kantamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunnassa oppilaat määrittelevät lainsäädännön ja koulun sääntöjen puitteissa olevan oppilaskuntatoiminnan ja sen, mitä he haluavat oppilaskunnan olevan. Oppilaiden ja opettajien yhteistyö on avain osallistuvaan toimintakulttuuriin, jossa nuoret tulevat kuulluiksi ja pääsevät vaikuttamaan asioihin. Oppilaskunnassa oppilaat pääsevät opettelemaan yhteiskunnan jäsenenä toimimista luokkaa suuremmassa yhteisössä.

Oppilaskunnan hallitus ja sen toiminta

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat ja sitä johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus. Jotta toiminta olisi tasaista ja kaikkien ikäryhmien mielipide tulisi kuuluviin, toimii koulussamme kaksi oppilaskunnan hallitusta: 1. -5.lk:n ja yläkoulun hallitus, joiden ohjaajina toimii kaksi opettajaa.

Hallitus valitaan kalenterivuosittain. Vaalit pidetään tammikuun aikana ja ne ovat kaikilla samaan aikaan. Jokaiselta luokalta valitaan hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Pienryhmät saavat halutessaan valita yhteisen edustajan. Lukuvuoden alussa tarkistetaan, että kaikilta 7. luokilta on edustaja hallituksessa. Jollei ole, valitaan syyslukukauden ajaksi uusi edustaja. Kaikki vanhan hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään, vaikka joltakin luokalta olisikin useampi edustaja. Koulutulokkaille (1.lk) annetaan aikaa tutustua kouluun ja koulunkäyntiin niin, että he valitsevat oman jäsenensä ja varajäsenensä vasta tammikuussa aloittavaan hallitukseen.

Ennen vaaleja vanhan hallituksen jäsenet kiertävät luokissa kertomassa oppilaskunnan hallituksessa työskentelystä ja luokanohjaajan tunnilla aiheesta keskustellaan perusteellisesti. Myös opettajat kertaavat oppilaskunnan toiminnan perusteita ja merkitystä omassa kokouksessaan. Kun hallitus on valittu, pidetään ryhmäytys- ja koulutuspäivä (molemmille hallituksille oma). Vanha puheenjohtaja ja sihteeri voivat olla koulutuksessa mukana apuopettajina. Koulutuspäivän aikana tai muuten toiminnan alussa pidetään järjestäytymiskokous, jossa valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri.

Hallitukset kokoontuvat 2-4 kertaa kuukausittain välituntipalavereihin ja kokouksista laaditaan esityslista ja pöytäkirja, jotka ovat kaikkien oppilaiden nähtävillä. Välituntipalaverit ovat juoksevien asioiden hoitamista ja tiedottamista varten. Noin kerran kuussa pidetään kokous, josta tehdään esityslista ja pöytäkirja. Päätöksistä myös tiedotetaan luokille. Koulun rehtori tai apulaisrehtorit osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksiin. Oppilaskunnan hallituksen jäsen voi tarvittaessa osallistua opettajien kokoukseen siihen soveltuvin osin.

Työskentely, esim. tapahtuman suunnittelu, voi tapahtua työryhmissä kokousten välillä. Työryhmä esittää sitten ehdotuksensa kokoukselle. Työryhmät sopivat kokoontumisaikansa itse ja toimivat itsenäisesti, mutta nuoremmat jäsenet saattavat tarvita ohjausta ja opastusta myös ryhmätyöskentelyssä. Yhteistyötä rehtorin ja johtokunnan kanssa pyritään toteuttamaan.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram