Tukioppilaat

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.- luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä.

Tukioppilaat perehdytetään tukioppilastoimintaan tukioppilaskurssilla, joka järjestetään aina keväällä leirimuotoisena 7.luokkalaisille, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin lyhytvalinnaiskurssikseen. Tukioppilaskurssilla käsitellään minäkuvaa, itsetuntoa, tunteita ja niiden hallitsemista, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä tukioppilaan roolia ja asemaa koulussa. Tukioppilaana toimiminen leirin jälkeen on vapaaehtoista. Tukioppilaiden toiminta koulussa tähtää oppilaiden keskinäisen ilmapiirin ja viihtyvyyden parantamiseen välituntitoiminnan, oppituntien ja erilaisten tempausten kautta. Lukuvuonna 2013-14 tukioppilaat osallistuvat nuorisotalon suunniteluun yhdessä koulun, nutan ja oppilaskunnan hallituksen edustajien kanssa. Tukioppilaat myös suunnittelevat ja pitävät oppitunnit 1., 3., 6., 7. ja 8. luokkalaisille. Oppituntien tarkoituksena on tukea oppilaiden yhteistoiminnallisuutta sekä laittaa oppilaita pohtimaan omaa itseään ihmisenä, ystävänä ja koulukaverina sekä kouluyhteisön jäsenenä ja edistämään näin oppilaiden kasvua, osallisuutta koulussa sekä sitä kautta hyvän ilmapiirin rakentumista. Tukioppilaat järjestävät välitunneilla kioskitoimintaa, välituntileikkejä, sekä erilaisia ystävyyteen ja kouluviihtyvyyden parantamiseen liittyviä tempauksia.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram