Joustava perusopetus JOPO

Vantaan kouluissa voi suorittaa peruskouluopintoja joustavasti joko Joustavassa perusopetuksessa Jopo-luokalla tai Joustavassa työelämäpainotteisessa opetuksessa (Teppo).

Mikkolan koulussa näistä kahdesta opetusta tarjotaan Jopo-luokalla.

Lisäksi muiden kuin Jopo-luokan oppilaiden on Mikkolan koulussa mahdollista suorittaa valinnaiskurssina Duunivalinnainen, jossa oppilas voi 9. luokan TET-jakson lisäksi käydä ylimääräisen tutustumisjakson työelämässä 7.-9. luokkien aikana.


Mikä Jopo on

Joustava perusopetus (Jopo) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa perusopetuksen kahdeksas ja / tai yhdeksäs luokka.

Jopossa tavoitteena on parantaa nuoren koulumotivaatiota, kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia, tukea peruskoulun päättötodistuksen suorittamista sekä varmistaa nuorelle jatko-opiskelupaikka.

Jopo-luokalla opiskellaan 10-13 oppilaan pienryhmässä ja opetuksesta vastaa oma Jopo-luokan opettaja.

Opinnoissa vuorottelevat työpaikkaopiskelu työpaikoilla sekä lähiopetus koululla. Koulussa opiskellaan pääsääntöisesti 3 päivää viikossa ja työpaikalla 2 päivää viikossa.

Työjaksoilla oppilaat saavat oppimistehtäviä ja oppilas saa jakson aikana opettajalta ohjausta ja opetusta tehtäviin liittyen. Työpaikkaopiskelujakson päätteeksi työjakso arvioidaan yhdessä oppilaan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken.

Työelämän tiedot ja taidot, johon työpaikkaopiskelujakso sisältyy, on pitkä yhteiskuntaopin valinnainen aine ja se arvioidaan todistukseen numerolla.


Haku Jopo-luokalle

Huoltaja kirjautuu ja täyttää hakulomakkeen Wilmassa yhdessä oppilaan kanssa.

Hakemuksen lisäksi tarvitaan senhetkisen koulun tekemä pedagoginen arvio tai selvitys, taikka jos arviota tai selvitystä ei ole, koulun asiantuntijan (esimerkiksi luokanvalvojan, oppilaanohjaajan tai kuraattorin) kirjoittama joustavaa perusopetusta puoltava lausunto. Hakemisen jälkeen oppilas ja huoltaja kutsutaan haastatteluun koululle.

Päätöksen valinnasta tekee Mikkolan koulusta hakevasta oppilaasta rehtori ja muiden koulujen hakijoista perusopetuksen Koillisen alueen aluepäällikkö. Valinnasta ilmoitetaan hakijan kotiin toukokuussa.

Jopo-luokalle voi hakijoita olla enemmän kuin oppilaspaikkoja, joten kaikki hakijat eivät välttämättä pääse luokalle.

Jos tilaa on, Jopo-luokalle voi hakea myös kesken kouluvuotta. Tällöin tulee ensin olla yhteydessä oman koulunsa oppilashuoltoryhmään eli yleensä kuraattoriin, koulupsykologiin tai oppilaanohjaajaan.

Yleensä haku seuraavalle kouluvuodelle tehdään keväisin maaliskuussa; keväällä 2021 hakuaika on 8.-21.3.2021.

Hakemus tehdään sähköisesti huoltajan kirjauduttua Wilmaan ja se löytyy päävalikon kohdasta Hakemukset ja päätökset → Tee uusi hakemus.

Ohje huoltajalle Joustavan perusopetuksen (Jopo) hakemuksen laatimiseen Wilmassa

Hakemuksen voi halutessaan myös tulostaa ja toimittaa kirjallisesti Mikkolan koulun kansliaan (Lyyranpolku 2) viimeistään pe 19.3.2021 klo 15:00.

Hakemus Jopo-luokalle, tulostettava versio

Hakemuksen lisäksi tulee palauttaa nykyisen koulun lausunto hakijasta sen valmistuttua. Koulu voi toimittaa tämän lausunnon suoraan Mikkolan kouluun.

Vantaan kaupunki: Joustava työelämäpainotteinen perusopetus

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram