Kasvutarinoita, taidetta ja kiitollisuutta - työntekijöiden ajatuksia Moodista

21.12.2020

Moodi-hankkeessa on tullut aika sulkea kirjat ja jatkaa eteenpäin kohti uusia tuulia ja hankkeita. Missä mietteissä työntekijät ajattelevat mennyttä ja katsovat kohti tulevaa? Alla päällimmäisiä ajatuksia lähdön kynnyksellä.

***

Moodi on ollut hyvin merkityksellinen hanke minulle myös henkilökohtaisesti.

Vuonna 2017 astelin eräänä pimeänä ja tihkusateisena syysaamuna Asematietä pitkin työpaikalle ja mietin, mistä kaivan lisäannoksen energiaa tulevalle ponnistukselle: Moodi-hankesuunnitelman pukemiselle rahoittajan vakuuttavaan kirjalliseen asuun. Ajattelin nuoria, jotka olivat kokeneet edeltävän hankkeen elämässään käännekohdaksi. Mietin, että jossakin täällä Vantaalla ovat jo ne nuoret, jotka odottavat Moodia. He odottavat tilaa, jossa käännekohta voi tapahtua.

Syksyllä 2020 tulin jälleen Vantaalle töihin, nyt Moodin projektityöntekijäksi. Oli upeaa nähdä hankkeen tuloksia; nähdä miten soveltava taide on auttanut nuoria oman sisäisen maailman näkyväksi tekemisessä sekä itselle että toisille ja miten sosiaalityön ja etsivän nuorisotyön keinojen yhdistelmä on vienyt monen nuoren elämää eteenpäin.

Minulle oli myös merkityksellistä kuulla, miten hankkeessa mukana olleet työntekijät ovat Moodin kokeneet. Hankkeessa on ollut erityinen lämpö ja merkityksellisyyden tuntu. Sama henki on selvästi ollut myös projektitiimissä ja hankkeen ohjausryhmässä. Moodissa on ollut iloa, rohkeutta, kiitollisuutta, luottamusta.

Toivon Moodin olevan Vantaalla – ja miksei muuallakin – innostava esimerkki palveluiden rohkeasta kehittämisestä organisaatiorajat ylittävästi.

-Linnea Alho

***

Nuori aikuinen tulee ensimmäiselle tapaamiselle. Keskustelu ei ota onnistuakseen, sillä nuori on todella itkuinen. Ahdistus on katkaissut opinnot jo pariin kertaan ja nuori on jäänyt kotiin.

Puoli vuotta myöhemmin tapaamme saman nuoren viimeisen kerran. Hän säteilee, puhuu innostuneena jatko-opintosuunnitelmistaan ja kiinnostuksenkohteistaan. Toimivat kontaktit terveyspalveluihin ja sosiaalityöhön ovat syntyneet, ja nuori on aloittanut Nuotti-valmennuksen. Tulevaisuus ei pelota.

Tällaisia kasvutarinoita on ollut hienoa seurata. Kaikkien matka ei tietenkään ole ollut yhtä suoraviivainen. Jokainen etenee omaa tahtiaan ja reittiään. Viime viikkoina jokaisen nuoren aikuisen kanssa on mietitty jatkopolkua tästä eteenpäin ja autettu oikeiden palveluiden piiriin. Tukihenkilöt, terapeutit, hoitajat ja sosiaaliohjaajat jatkavat tästä eteenpäin.

On ollut ilo olla mukana tässä matkassa ja kuulla hienoja kasvutarinoita, kasvaa siinä mukana itsekin. Kiitos teille, upeat nuoret ja mahtavat kollegat!

-Hanne Hyttinen

***

Olemme hankkeen aikana todistaneet, kuinka nuoret ovat löytäneet itsestään uusia taitoja taikka vahvistaneet jo olemassa olevia kykyjään. Nuoret ovat saaneet uusia kokemuksia, jotka ovat aiemmin tuntuneet tavoittamattomilta, kun heidän unelmiaan ja visioitaan on tuettu. Tämä prosessi on tapahtunut niin yksilö- kuin ryhmätapaamisissa.

Moodissa mukana ollut nuori
Moodin voimaantunut taiteellinen nuori nainen viimeisellä tapaamisella Vantaan etsivän nuorisotyön Kipinätalossa.

Onneksi ehdimme vielä Moodin viimeisen vuoden aikana käynnistää toisen Heijastuksia-ryhmän nuorille miehille. Sille on ollut tilausta. Ryhmä on mahdollistanut vertaistuen saamisen toisilta samassa tilanteessa olevilta miehiltä. Toisessa ryhmässä on pääsääntöisesti käynyt nuoria naisia.

Nyt viimeisten viikkojen aikana olemme nähneet nuoria viimeistä kertaa kasvotusten tai etäyhteyksin. Olemme väistämättä huomanneet puolentoista vuoden sisällä tapahtuneet merkittävät muutokset. Olen sanoittanut nuoren tekemää matkaa ja kertonut, kuinka hän on jo ulkoiselta olemukseltaan muuttunut; nuorista hehkuu toivon ja ilon voima.

Useampi nuori reflektoi upeasti matkaansa, kun pyysimme palautetta Moodista. Oma olemassaolon merkitys ja tärkeys on vahvistunut sekä usko itseensä, tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan. Seuraava elämänvaihe ja pysähdys seuraavassa psykososiaalisen tuen pisteessä on selkeä ja oma toimijuus on saanut tilaa ja vahvistusta.

Jokainen meidän nuori saa olla ylpeä suorittamastaan matkasta itsensä kanssa.

-Noemi Kortetmäki

**

Taiteella on ollut suuri merkitys hankkeessa, ja täytyy sanoa että sen koko merkitys on itsellenikin avautunut vasta vähitellen.

Kun tulin hankkeeseen mukaan hankkeen viimeisen vuoden alussa, ajattelin että taide on joku pieni juttu, kiva oheistoiminta nuorille. Mutta sen merkitys ja voima on ollut paljon suurempi. Erilaisten taidemuotojen kautta hankkeen nuoret aikuiset ovat saaneet onnistumisen kokemuksia ja uusia itseilmaisun keinoja. Myös ammattilaiset ovat taiteen kautta saaneet oivalluksen kokemuksia työn reflektoinnista, ja siitä kuinka taide voi auttaa ymmärtämään toisen ihmisen kokemusmaailmaa aivan uudella tasolla.

Taiteella on moninaisia merkityksiä Heijastuksia-toimintamallissa. Sen avulla voi etsiä symboleja ja tarkastella omaa elämää ulkopuolelta, saada perspektiiviä asioihin. Se auttaa rentoutumaan ja toimii keskustelun tukena. Taide ei ole vain oheistoimintaa, se on ajattelun väline.

Taide on jotain, jonka kanssa ohjaajankin täytyy päästä ensin “sinuiksi”, täytyy saada itselleen luottamus siihen, miksi käytän taidetta ohjaustyössä, miten nuori siitä hyötyy. Toivon kaikilta rohkeutta kokeilla luovia menetelmiä työssä, niiden kautta voi avautua monia uusia maailmoja!

-Hannele Sorri

***

Heijastuksia-toimintamallin käsikirja jää kaikkien käyttöön ja sitä hyödynnetään mm. Vantaan etsivässä nuorisotyössä.

Moodi-hanketiimi kiittää kaikkia hankkeen toiminnassa mukana olleita: yhteistyötahoja, nuorten aikuisten parissa työskenteleviä ammattilaisia, järjestöjä, hankkeessa mukana olleita nuoria ja nuorten läheisiä. Työ nuorten aikuisten parissa jatkuu ja kehittyy koko ajan!

facebook instagram youtube