Tulevaisuudessa on valoa - Vanhemman palautetta Moodista

23.11.2020

Moodin toimintaa sivusta seuranneena äitinä olen ollut tyytyväinen. Olen ollut yllättynyt siitä, ettei homma toimikaan perinteisesti byrokratian ehdoilla, päättäen asiakkaan puolesta, mikä hänelle on parasta.

Moodissa on oikeasti kuunneltu, etsitty vaihtoehtoja ja säilytetty päätäntävalta omista asioista asiakkaalla. Moodi ei ole syrjäyttänyt nuoria toimenpiteiden kohteiksi - siellä on rohkaistu keskustelemaan ja etsimään uusia mahdollisuuksia.

Työntekijät ovat käyttäneet omaa persoonaansa ja osaamistaan monipuolisesti asiakkaan hyväksi. Taidetta ja erilaisia itseilmaisun muotoja on tarjottu aktiivisesti ja muokattu vastaamaan kunkin tarpeita. Luonnon ja liikunnan tarjoamat mahdollisuudet on huomattu tapaamisissa korona-aikana. Monipuolisuus on ollut ihan mieletöntä, kahvilakäynnit, kävelyt, taide, ryhmätoiminta, yksilölliset tapaamiset - toiminta on ollut todella asiakaslähtöistä ja siksi vaikuttavan tehokasta.

On nähty vahvuuksia ja löydetty voimavaroja, ei ole etsitty esteitä eikä ole tukahdutettu nuoren omia ajatuksia.

Lapseni on rohkaistunut pohtimaan ja hoitamaan asioita eri tavoin ja laajemmin moodin työntekijöiden kanssa. Itseluottamus on kasvanut ja on tullut tunne siitä, että pystyy keskustellen vaikuttamaan omiin asioihinsa. Hän uskaltaa sanoa mielipiteensä asioista ja perustelee ne hyvin.

Toivon, että toiminta jatkuu ja hyviä käytäntöjä löydetään ja kehitetään edelleen. Työntekijät eivät ole piiloutuneet ammatillisuuden taakse, he ovat olleet ihmisiä ihmisille, nuoren vieressä kulkijoita ja tutoreita. Heidän työnsä maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa monin verroin.

Toivoisin, että myös päättäjät näkisivät toimintamuodon tärkeyden (taloudellisen + muun edun yhteiskunnalle) yhtä kirkkaasti kuin äiti, joka näkee, kuinka paljon hänen lapsensa on kasvanut ja kehittynyt ihmisenä, ja on nähnyt, että tulevaisuudessa on valoa.

- Moodinuoren äiti

facebook instagram youtube