Nuorisotyö raiteilla hanke jalkautuu jatkossakin sinne, missä nuoret ovat

- Tavoitteena turvata ja rauhoittaa nuorten liikkumista

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nuorisotyö raiteilla -hankkeelle rahoituksen jo kuudennen kerran. Tämä takaa sen, että Nuorisotyö raiteilla eli NTR-toiminta jalkautuu jatkossakin kiskoja pitkin sinne, missä nuoret ovat. NTR-toiminta vastaa nuorten lisääntyneeseen liikkuvuuteen yli kaupunkirajojen. Se tuottaa myös tietoa nuorisoilmiöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista vaaratekijöistä.

”Vajaan vuoden aikana NTR on tavoittanut 24 672 nuorta, joista noin 7 prosenttia on alle 13-vuotiaita. Aikaa raidenuorisotyöhön on käytetty 2308 tuntia,” avaa projektipäällikkö Arja Lehikoski NTR-toimintaa lukuina.

NTR-nuorisotyöntekijäparit kohtaavat nuoria niin junissa, asemilla, kaduilla kuin kauppakeskuksissakin. Kohtaamisissa luodaan luottamuksellisia suhteita nuorisotyötä tekevien ja nuorten välille sekä turvataan nuorten liikkumista. Haasteellisemmassa elämäntilanteessa olevia nuoria ohjataan tarvittaessa oikeanlaisen palvelun piiriin.

Seuraavan vuoden aikana päätavoitteena on hankkeen työn vakiinnuttaminen ja yhteistyön tiivistäminen entisestään kumppaneiden kanssa.

”Tahtotila on, että ns. raidenuorisotyö tulee osaksi normaalia nuorisotyötä. Poikkeusolot ovat vain vahvistaneet, että NTR:n jalkautuvalle työlle on erityinen tarve, kuten myös yhteistyölle kaupunkien välillä. Mahdollisesti ulkona liikkuessaan nuoret saavat siis edelleen tarvitsemaansa tukea ja oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta,” kertoo Lehikoski.

Lisätietoja: projektipäällikkö Arja Lehikoski, 043 826 6922 arja.lehikoski@vantaa.fi

Nuorisotyö raiteilla -hanke lyhyesti

Nuorisotyö raiteilla -hanke on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Järvenpää) ja Asemanlasten ry:n yhteistyössä toteutettua kuntarajat ylittävää jalkautuvaa nuorisotyötä. Nuorisotyö raiteilla -hankkeen toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen tavoitteena on joustavasti liikkuvan, toimivan ja nopean vuorovaikutuksen nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

  • Julkaistu: 02.04.2020

facebook instagram youtube