Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö Vantaalla

Vantaan kouluissa ja ammattioppilaitos Varian toimipisteissä työskentelee nuorisotyöntekijöitä, jotka toimivat turvallisina aikuisina koulun arjessa. Nuorisotyöntekijät järjestävät yksilö- ja pienryhmätoimintaa sekä yhteisöllisyyttä lisääviä toimia. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja opintojen sujuvoittaminen. Yhteistyötä tehdään koulujen ja oppilaitosten henkilöstön, oppilas-/opiskeluhuollon sekä muiden toimijoiden kanssa.

Työntekijät tukevat nuoria saavuttamaan tavoitteitaan opiskelussa, mutta tarjoavat myös arkista keskusteluapua mieltä askarruttavissa asioissa. Työntekijöillä on hyvät valmiudet ohjata nuoria tarvittavien palveluiden piiriin, mikäli nuorisotyön keinojen lisäksi tarvitaan muita tarkoituksenmukaisia palveluita.

Peruskouluissa työskentelevät nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa koulun käytävillä ja välitunneilla sekä luokkatiloissa. Ammattioppilaitos Varian nuorisotyöntekijät voi tavata koulun käytävillä, oppilaiden taukotiloissa ja työsaleissa. Tarvittaessa nuorisotyöntekijän kanssa voi sopia tapaamisajan.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijät työskentelevät Varian jokaisessa toimipisteessä sekä seuraavissa peruskouluissa: Uomarinne, Kaivoksela, Rekolanmäki, Kytöpuisto, Havukoski, Koivukylä, Länsimäki, Lehtikuusi, Martinlaakso sekä Kilteri. Lisäksi Vantaalla on kaksi työntekijää, jotka tukevat yksilöllisesti nuoria peruskoulun ja toisen asteen siirtymävaiheessa eri kouluilla.

Työmuodot:

 • Henkilökohtainen tuki
 • Pienryhmätoiminta
 • Ryhmädynamiikan vahvistaminen
 • Monialainen yhteistyö
 • Tuki koulutuksien siirtymävaiheissa
 • Palveluohjaus
 • Ohjaaminen nuorisopalveluiden vapaa-ajantoimintoihin
 • Tapahtumat ja tempaukset

Työskentelyn tavoitteet:

 • Koulutuksien siirtymävaiheet ovat sujuvia
 • Yhteisöllisyys ja sosiaalinen tuki vahvistuu
 • Kiusaamisen ennalta ehkäisy koulun muiden toimijoiden kanssa
 • Uratoiveet syntyvät ja selkeytyvät
 • Nuori kiinnittyy toisen asteen opintoihin
 • Nuori etenee opinnoissa‍

Koulu- ja oppilaitosenuorisotyön kokonaisuudesta vastaa nuorisopalveluiden hanke- ja suunnittelupäällikkö Miia Siitonen (miia.siitonen@vantaa.fi)
Yläkoulut
Työntekijä Koulu Yhteystiedot
Kilteri
Kari Järvinen Martinlaakso 040 356 1210, kari.ju.jarvinen@vantaa.fi
Länsimäki
Anni Salovaara Lehtikuusi 040 482 7239, anni.salovaara@vantaa.fi
Miranda Räty Koivukylä 040 193 1433, miranda.raty@vantaa.fi
Mira Miikki Havukoski 050 312 4500, mira.miikki@vantaa.fi
Alakoulut
Työntekijä Koulut Yhteystiedot
Lotta Kuismanen Kytöpuisto, Rekolanmäki 040 482 9241, lotta.kuismanen@vantaa.fi
Ronja Kaukokari Kaivoksela, Uomarinne 040 548 5808, ronja.kaukokari@vantaa.fi
Ammattioppilaitos Varia
Työntekijä Toimipiste ja vastuualat Yhteystiedot
Niina-Maria Lassila projektiesimies 040 355 2192, niina-maria.lassila@vantaa.fi
Visa Heinonen Aviapolis, kuljetus- ja logistiikka-ala 050 312 4499, visa.heinonen@vantaa.fi
Essi Manninen Aviapolis, autoala 040 359 3862, essi.manninen@vantaa.fi
Erja Forssten Hiekkaharju, hius- ja kauneudenhoito, media- ja ravitsemisala 040 355 3453, erja.forssten@vantaa.fi
Hiekkaharju, rakennusala, kiinteistö ja puhtaanapito
Hiekkaharju, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka ja sähkö
Ennileena Siitonen Koivukylä, sosiaali- ja terveysala 040 626 6476, ennileena.siitonen@vantaa.fi
Joni Tuominen Koivukylä, sosiaali- ja terveysala 040 564 7699, joni.tuominen@vantaa.fi
Myyrmäki, ICT-, sähkö- ja elintarvikeala
Paula Jääskeläinen Myyrmäki, turva-, matkailu- ja sosiaali- ja terveysala 040 353 5039, paula.jaaskelainen@vantaa.fi
Toisen asteen siirtymävaiheen yksilöllinen tuki
Työntekijä Puhelinnumero Sähköposti
Hanna Lottonen 040 525 3557 hanna.lottonen@vantaa.fi
Martti Salmi

Työntekijöille
voi lähettää yhteydenottopyyntöjä
yhteiseen
sähköpostosoitteseen
040 350 1307 martti.salmi@vantaa.fi

tuettujasiirtymia@vantaa.fi

facebook instagram youtube