Oppilashuolto

Yleistä oppilaan tuesta

Oppilashuoltotyön tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia koulussa työskenteleviä. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa.

Uuden oppilashuoltolain mukaisesti Peltolan koulun oppilashuolto on jaettu pedagogisen tuen järjestämiseen ja oppilashuollon tuen järjestämiseen. Ensin mainittu pitää sisällään oppilaan oppimiseen, opetusjärjestelyjen suunnittelun ja opetukseen liittyvät asiat ylipäätään. Oppilashuollon tuki pitää sisällään oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat eli esim. psykososiaalisen oppilashuollon toimet eli käytännössä kuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitajapalvelut.

On kuitenkin tärkeää huomata, että oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaiselle koulun työntekijälle ammattinimikkeestä riippumatta.

YHR

Koulussa työskentelee oppilashuollon henkilökuntaa, joiden tehtävänä on tukea sekä kouluyhteisön että oppilaan hyvinvointia. Kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisöllisen hyvinvointityön ryhmään kuuluu rehtorin lisäksi erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja oppilaanohjaaja.

Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisen asian käsittelyyn ja tuen suunnitteluun kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Tämän ryhmän toiminta on aina luottamuksellista ja yhteistyö huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Ryhmässä on mukana myös oppilashuollon henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Koulussa tehdään vuosittain oppilashuollon suunnitelma ja sen toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopussa. Arvioinnin yhteydessä on kuullaan myös oppilaita ja huoltajia toiminnan kehittämiseksi.

Yhteyden oppilashuollon henkilökuntaan saat helposti Wilman kautta, mutta myös puhelimitse.

Linkkejä ja vinkkejä vanhemmuuteen

  • Lomakkeet
  • Kouluterveydenhuolto
  • Koululaisen hammashoito
  • Perheneuvola
  • Vantaan perhekoutsit

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula(at)vantaa.fi

vartija: Kristina Gastol,
050 312 2019, kristina.gastol(at)vantti.fi

kouluruokala:
keittio.peltola(at)vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander(at)vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo(at)vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen(at)eduvantaa.fi

facebook instagram