Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2021-2022

Hyvät Peltolan koulun oppilaat ja huoltajat,

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2021-2022. Kouluvuosi aloitetaan keskiviikkona 11.8 alkuperäisestä ohjeistuksesta poiketen suoraan luokanvalvojan kanssa kotiluokissa. 7. luokat ja uudet oppilaat aloittavat klo 9. 7ABCDE koulun pääovilla (Urheilutalon puolella) ja 7FGHI Lummetien puolella. 8. ja 9. luokat klo 10 kotiluokissa. 7. luokkalaisten koulupäivä päättyy klo 12.15 ja muiden klo 13.

Torstaina 12.8 7lk:n koulupäivä klo 10-14 ja 8. ja 9. luokilla klo 10-13 luokanvalvojien luokissa. Perjantaina koulua lukujärjestyksen mukaan klo 10-14.

Valitettavasti elämme edelleen poikkeusolosuhteissa, joten pyytäisin, että käytte kotona läpi yhdessä nuortenne kanssa alla olevat ohjeistukset. Kaikki ohjeet ovat koulun jokaista oppilasta velvoittavia.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin:

- Käytävillä turha oleilu on kielletty.

- Luokkiin kuljetaan erikseen nimetyistä sisäänkäynneistä ja ulkona noudatetaan nimettyjä välituntialueita.

- Välitunneille siirrytään päättyvän oppitunnin lähimmästä ulko-ovesta.

- Kaikki välitunnit vietetään ulkona. Eli pukeutuminen siis säänmukaisesti!

- Käsihygienista on huolehdittava annettujen ohjeistusten mukaan.

- Vahva suositus maskien käyttöön. Maskeja ja käsidesiä on saatavilla jokaisessa luokkahuoneessa.

Yhteistyöterveisin,

Tiina Relander, Peltolan koulun rehtori

Näin pyrimme varmistamaan turvallisen opiskelun Peltolan koulussa

Oppilas ei voi tulla kouluun, jos hänellä on vähäisiäkin hengitystieoireita, kuumetta tai muuta sairauden tunnetta. Poissaolojen ilmoittamista koskee normaalit käytänteet. Poissaolon syy on kirjattava Wilmaan.

Arvion koulukunnosta tekee terveydenhuollon ammattilainen.

Jos ilmenee jotain kysyttävää, otetaan yhteys ensisijaisesti luokanvalvojaan. Luokanvalvojalle ilmoitetaan myös karanteeneista.

Opiskelu tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulussa huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Oppilaiden tulee pestä kädet saippualiuoksella aina kouluun tultaessa, vaihtaessa eri tiloihin sekä ruokailun yhteydessä.

Oppilaiden kulkeminen ohjataan eri uloskäyntien kautta. Koulun käytävillä ja pääaulassa oleskelu on kielletty.

Kaikki välitunnit pidetään ulkona jokaiselle luokkatasolle osoitetulla välituntialueella sääolosuhteet huomioiden. Nämä käydään läpi luokanvalvojan kanssa ensimmäisenä koulupäivänä.

Ruokailuvuoroja ja ruokailuun liittyviä tilaratkaisuja pyritään tekemään niin väljiksi ja hygieniaturvalliseksi kuin mahdollista.

ruokailu on jaettu kolmeen vuoroon

välipalaa ei tulla järjestämään

Maskien käytössä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Koko koulun yhteisiä massatilaisuuksia ei järjestetä. Vanhempainillat järjestetään etänä ja niistä lisätietoa myöhemmin.

Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää koulupäivän aikana.

Normaalit sairauslomakäytänteet ovat voimassa.

Peltolan koulun oppilaille tarjotaan mahdollisuus koronarokotuksiin 11.8.-13.8. välisenä aikana Tikkurilan Urheilutalolla. Rokotusjärjestys: 11.8. 9lk, 12.8. 8lk ja 13.8. 7lk.

Allekirjoitettu suostumuslomake tulee olla oppilaan mukana rokotukseen tullessa. Myös vapaamuotoinen suostumuslomake käy, jos se sisältää vastaavat tiedot kuin virallinen lupapohja. Suostumuslomakkeita saa myös Vantaa-infosta, Vantaan nuorisotiloilta sekä koululta.

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158443_Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle_Suomi-2.pdf

https://www.vanda.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158444_Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle_ruotsi-2.pdf

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158445_Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle_englanti-2.pdf

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula(at)vantaa.fi

vartija: Kristina Gastol,
050 312 2019, kristina.gastol(at)vantti.fi

kouluruokala:
keittio.peltola(at)vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander(at)vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo(at)vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen(at)eduvantaa.fi

facebook instagram