Järjestyssäännöt

Peltolan koulun järjestyssäännöt

Koulussamme noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Voimassa olevat järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä ohjelman mukaisesti.

Näiden säädösten tavoitteena on luoda mahdollisimman viihtyisä ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella on tilaa tehdä työnsä häiriöttä omien edellytystensä mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on hyvä ja muut ihmiset huomioon ottava käytös. Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Perusopetuslain 35§:n 2. mom. määrittelee oppilaan velvollisuudet koulutyössä: ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.” (Perusopetuslaki)

Perusopetuslain säädöstä on Peltolan koulussa täydennetty alla olevilla järjestyssäännöillä:

Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan. 

Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

Oppilas ei toiminnallaan aiheuta itselleen tai toiselle vaaraa. 

Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua. 

Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. 

Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja.

Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi vain opetushenkilöstön luvalla.  

Oppilas  ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain  opetushenkilöstön luvalla.  Koulualuetta ovat koulurakennukset, joissa pidetään oppitunteja sekä niiden piha-alueet. Koulualueeksi lasketaan myös muut opettajan määrittämät oppimisympäristöt, esimerkiksi eri liikuntapaikat.

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula(at)vantaa.fi

vartija: Kristina Gastol,
050 312 2019, kristina.gastol(at)vantti.fi

kouluruokala:
keittio.peltola(at)vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander(at)vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo(at)vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen(at)eduvantaa.fi

facebook instagram