TEPPO - työelämäpainotteinen opiskelu

TEPPO eli työelämäpainotteinen perusopetus

Peltolan koulussa tarjotaan ei-luokkamuotoista työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO) perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työpaikoilla opiskellaan viidestä kuuteen viikkoa koko lukuvuoden aikana. Muun ajan oppilas opiskelee oman luokkansa kanssa koulussa oman lukujärjestyksensä mukaisesti. Oppilaiden työelämäpainotteista oppimista koulussa tukee TEPPO-oppilaanohjaaja Maria Laukka.

Työelämäpainotteisen opiskelun avulla nuoret saavat monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta.

Peltolan koulun TEPPO-jaksot lukuvuonna 2020-2021

SYKSY
  • vko 43-44 25.10- 5.11. (ysit), vko 44 1.11.-5.11. (kasit)

KEVÄT

  • vko 7 14.-18.2.
  • vko 14 4.-8.4.
  • vko 21 23.-27.5. (4 päivää helatorstain takia)

7. ja 8. luokan oppilaiden haku koulumme työelämäpainotteiseen opetukseen tapahtuu huoltajan wilman kautta 7.-20.3. Jokainen hakemuksen jättänyt haastatellaan huhtikuun aikana. Huoltajille järjestetään info TEPPO-toiminnasta keskiviikkona 2.3. klo 17.30


TEPPO-oppilaiden maksimimäärä on enintään 24.

Hakea voi oman koulun oppilas, jos

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa tukea opintoihinsa TAI lisähaastetta opintoihinsa
  • oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen

Lisätietoja TEPPO-opiskelusta saat Peltolan koulun TEPPO-sivustolta, Vantaan perusopetuksen www-sivuilta tai oman koulun TEPPO-oppilaanohjaajalta Maria Laukalta (maria.laukka@vantaa.fi, p. 050 3032503).

Vantaan TEPPO-toiminta Instagramissa

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula(at)vantaa.fi

vartija: Kristina Gastol,
050 312 2019, kristina.gastol(at)vantti.fi

kouluruokala:
keittio.peltola(at)vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander(at)vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo(at)vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen(at)eduvantaa.fi

facebook instagram