Tutustuminen sosiaalisiin robotteihin

25.02.2019

Tutustuminen sosiaalisiin robotteihin

Demossa käydään aluksi läpi joko robotiikkaa ja teknologiaa yleisesti kehittyvänä ilmiöinä. Aihetta voidaan myös tarkastella jonkun tietyn oppiaineen näkökulmasta. Tämän jälkeen opiskelijat pääsevät tutustumaan robotteihin ja niiden toimintaan ryhmissä ratkottavien haasteiden avulla.

Opettaja voi yhdistää tuntiin oppiaineeseensa liittyvän aiheen, kuten

  • Historia: teknologian historia
  • Filosofia: ihmisälykkyyden ja tekoälyn eroavaisuudet, robotiikkaan liittyvä etiikka, ihmisyys ja robotiikan kehitys
  • Terveystieto: terveysteknologia
  • Psykologia: Robotiikan kehityksen merkitys ihmisen sosiaalisuudessa ja vuorovaikutuksessa
  • Yhteiskuntaoppi: teknologia ja työelämän kehitys, yhteiskunnan digitalisoituminen ja robotiikan kehittyminen

Ennakkovalmistelut

Opettaja valmistelee tehtävänannon oppiaineensa näkökulmasta. Oppiaineeseen liittyvä tehtävää (kuten essee tai ryhmätyö) voidaan toteuttaa myös demon jälkeisillä tunneilla. LTL-hanke toteuttaa tunnin alkuun alustuksen robotiikasta sekä ohjaa robotteihin liittyvän osuuden. Aiempaa osaamista robotiikasta ei tarvita.

Kesto: yksi oppitunti

Kevään 2019 demot

Luovaa teknologiaa lukioihin –hanke haluaa kannustaa opettajia käyttämään ohjelmointia luovasti osana oppituntejaan. Kevään aikana Vantaan lukioiden opettajien on mahdollista tilata hankkeen kautta tunneilleen erilaisia demoja. Demot voi tilata hankkeen projektisuunnittelijalta Laura Lindforsilta sähköpostitse (laura.lindfors@vantaa.fi) vähintään kaksi viikkoa aiemmin. Demot räätälöidään opettajan kanssa oppiaineeseen sopivaksi. Tarkoituksena onkin kokeilla yhdessä erilaisia pedagogisia lähestymistapoja niin ohjelmoinnin kuin oppiaineen opetukseen. Tämä ei siis vaadi opettajalta juurikaan muuta kuin tutkivaa asennetta omaan oppiainettaan ja uutta kohtaan! Löydät kaikki demot täältä. Lisätietoja hankkeesta saat täältä. Demoja tarjotaan toukokuun loppuun saakka.

Robotiikan oppimiskeskus

Lummetie 4

01300 Vantaa

Projektisuunnittelija: Tuulia Kuismin,
0405487832, tuulia.kuismin@vantaa.fi