Ensimmäiset terveiset OPS-vatulta!

06.09.2017

Terveisiä Ops-vatu -tiimiltä!

Päätimme aloittaa tiimimme yhteisen blogin, jonka tarkoituksena on tiedottaa kokoontumistemme teemoja ja tiimin pohdintaa. Toivomme blogimme herättelevän ajatuksia ja keskustelua.

Elokuisessa tapaamisessamme keskiössä oli arviointi.

Alakouluissa on ensimmäinen lukuvuosi uuden opetussuunnitelman hengessä takana ja nyt on hyvä hetki kurkistaa taustapeiliin ja arvioida kuinka toimintamme on uudistunut. Mikä on uuden opsin myötä muuttunut? Miten toimintakultturimme on muuttunut? Miten minun oma toimintani on muuttunut? Miten luokassani tapahtuva toiminta on muuttunut? Miten oppilaan rooli on muuttunut? MITEN ARVIOINTI ON MUUTTUNUT?

Usein kun arvioinnista keskustellaan, aloitamme keskustelun oppilaan tason arvioinnin tai todistuslomakkeiden haasteista. Nämäkin ovat osa arviointia ja niiden osalta ohjeistusta tullaan tämän syksyn aikana tarkentamaan (tiedotetaan rehtoreiden kautta), mutta arviointi on paljon enemmän. Yksi keskeinen kysymys kuuluukin: miten oppimisen arviointi eroaa osaamisen arvioinnista?

Arviointia ei voi irrottaa erilliseksi tehtäväksi, vaan se linkittyy luonnollisesti opettamisen, oppimisen ja osaamisen kanssa. Oppimisen arviointi jakautuu kahteen osaan; oppimisprosessin arviointiin (formatiivinen) ja oppimisen tason (summatiivinen) arviointiin. Millainen jako näiden välillä on? Ehkä 80-20 % ? Formatiivisen arvioinnin osuus on joka tapauksessa reilusti enemmän kuin summatiivisen. Kouluvuosi ei etene kohti arviointia, vaan arvioinnilla ohjataan itse oppimista.

Itse asiassa oppimisen arviointi on pitkälle oppilaan ohjaamista. Formatiivisen arvioinnin tehtävä on edistää oppimista. Tutustutaan oppilaan kanssa oppimisen tavoitteisiin ja asetetaan niitä yhdessä. Ohjataan oppilasta löytämään omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Oppilas itsearvioi ja/tai vertaisarvioi oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvasti kannustavaa ja oppimista edistävää palautetta. Voitaisiinko alkaakin arviointikeskustelun sijaan puhua oppimiskeskustelusta?

Tänä lukuvuonna kaikissa kouluissa kokeillaan jotakin formatiivisen arvioinnin menetelmää ja/tai työkalua. Pian kouluihin rantautuvat Tutor-opettajat auttavat näiden valinnassa ja käyttöönotossa. Olemme tärkeän ja melko suuren uudistuksen äärellä ja on tärkeää, että lähdemme rohkeasti kokeilemaan uutta.

Myös arviointia tulee arvioida. Millainen meidän koulumme arviointikulttuuri on? Sen kirjaaminen saattaa selkeyttää löytämään toimintatapoja, joita olisi tarpeen kehittää.

Ennen kuin arviointikulttuuria aletaan kirjata tai kehittää, on hyvä pohtia, onko meillä yhteinen ymmärrys oppimiskäsityksestä? Mitä oppiminen on? Miten oppimista tapahtuu? Voisi olla mielenkiintoista etsiä yhdessä opsin oppimiskäsitysluvusta (2.3.) kuvauksia oppimisesta ja arvioinnista ja käydä niistä keskustelua. Mitä olemme jo toteuttaneet? Mitä voisimme seuraavaksi kokeilla?

Lisäksi on hyvä yhdessä pohtia, puhummeko samasta asiasta, kun puhumme arvioinnista. Tarkoitammeko osaamisen tason määrittelyä, arvioimmeko ylipäätään oppimista vai ehkä oppimisprosessia? Vai puhummeko nyt oman toimintamme arvioinnista?

Arviointikulttuuria kirjatessa työtä selkeyttää arvioinnin vuosikellon kokoaminen. Miten meidän koulussamme alkaa arviointityö ensimmäisellä viikolla? Miten oppimisen tavoitteet avataan oppilaille ja huoltajille? Kootaanko oppimisen tavoitteet luokan seinälle? Miten niissä etenemistä seurataan? Kuinka se tieto välitetään koteihin? Voisihan koulussa olla vaikka neljännesvuosittain yhteinen arviointipäivä, jolloin luokka-asteet esittelisivät omaa oppimistaan koko yhteisölle. Miksei vaikka yhteinen oppitunti, jolloin kaikki peilaavat saavutuksiaan ja etenemistään lukuvuoden alussa läpikäytyihin tavoitteisiin. Tähän oppimisen ohjaavaan arviointiin on olemassa monia valmiita välineitä. Toki myös google-ympäristö tuo paljon mahdollisuuksia omien välineiden luomiseen. Tähän kaikkeen koulut saavat nyt apua Tutoreilta.

Uuden opetussuunnitelman toimintakulttuuri on mielestäni pitkälle paketoitu arviointiin ja kirjoitettu yrittäjyyskasvatuksen sanoin. Siksi arviointi onkin niin merkityksellinen ja iso palanen opetussuunnitelman jalkauttamisessa.

Milloin oppimisen arviointi sitten toimii koulussamme?

Kun oppilas osaisi itsekin kirjoittaa itselleen lukuvuositodistuksen. Siinä ei olisi yllätyksiä.

Ops-vatu-tiimin puolesta, tiimin jäsen Sari Laasila, Ilolan koulun rehtori

Vantaan kasvatus ja oppiminen

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube