Varhaiskasvatuksen timantit

08.10.2018

‍Koulutetut, osaavaat ja omasta työstään innostuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät laadukkaan varhaiskasvatuksen. Näitä taitavia ”timantteja” toivotamme tervetulleeksi työskentelemään meille, Vantaan varhaiskasvatukseen. Tule rohkeasti juttelemaan kanssamme Varhaiskasvatusmessuilla 12.10.2018 Vantaan pisteelle!

Koulutus- ja kehittämismyönteisen toimintakulttuurin ansiosta varhaiskasvatuksen ammattilaiset pääsevät Vantaalla kehittämään omaa osaamistaan. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat kokeneet erityisen tärkeänä oman esimiehen kannustuksen ja tuen sekä rohkaisun lähteä mukaan kehittämistyöhön.

”On hienoa, kun päiväkodin johtaja rohkaisee, luottaa ja kannustaa uusiin haasteisiin, toteaa lastentarhanopettaja Essi Isoaho, Simonkallion päiväkodista.” Kasvatustieteiden kandi Essi Isoaho on työskennellyt Vantaalla Simonkallion päiväkodissa lastentarhanopettajana 2 vuotta. Ennen paluumuuttoa Vantaan varhaiskasvatukseen Essi työskenteli yksityisessä päiväkodissa. Hänellä on kokemusta myös australialaisesta koulumaailmasta. Simonkallion päiväkoti on uusi, ja tämä vaikutti osaltaan Essin päätökseen hakea lastentarhanopettajan paikkaa juuri tästä päiväkodista.

Valokuva
Lastentarhanopettaja Essi Isoaho

Simonkalliossa Essi viihtyy työssään. ”Meillä on rento ja kehittämisestä innostunut työyhteisö. Työssäni minua motivoi sen monipuoliuus sekä mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamistani,” kertoo Essi. Tällä hetkellä Essi osallistuu Vantaan kaupungin järjestämään esimiesvalmennukseen, ja toiveena on jossakin vaiheessa työskennellä Vantaalla päiväkodinjohtajana. ”Lasten kanssa työskentely on etuoikeus, ja se antaa työlle erityisen merkityksen,” toteaa Essi.

Essi toimii myös tieto- ja viestintäteknologian gurupedagogina ja hänen tehtävänään on jakaa omaa osaamistaan tuutoreille vertaisopettamisen keinoin. Gurupedagogi on tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa käytössä kokenut lastentarhanopettaja ja tuutorit ovat päiväkodin tieto- ja viestintäteknologian yhteyshenkilöitä. Yksi gurupedagogi vastaa noin 8 tuutorin opastamisesta, kannustamisesta ja rohkaisemisesta tapaamalla heitä säännöllisesti. Lisäksi gurut osallistuvat gurupedagogien yhteisiin tapaamisiin, koulutuksiin sekä gurupedagogitoiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksen arjesta kipinöitä kehittämiseen

Vuonna 2018 varhaiskasvatuksessa panostetaan erityisesti lasten liikuntaan, oppimisympäristöihin, kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen sekä leikilliseen koodaamiseen ja robotiikkaan. Näihin teemoihin liittyen varhaiskasvatuksessa on käynnissä erilaisia kehittämishankkeita, joista osaan olemme saaneet valtion avustusta.

Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hanke on yksi varhaiskasvatuksen tällä hetkellä käynnissä olevista kehittämishankkeista. Hankkeessa kehitetään Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista oppimisympäristöä. Syksyllä valmistuva Martinlaakson päiväkoti toimii oppimisen laboratoriona, jossa testataan ja edelleen kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä. Hankkeessa kehitetään erilaisia oppimisympäristöratkaisuja. Tavoitteena on luoda oppimisympäristömalli, joka tukee lasten leikin kehitystä, fyysistä aktiivisuutta ja tieto- ja viestintäteknologian pedagogista ja innovatiivista käyttöä.

Kasvatustieteiden maisteri Minna Laitinen on työskennellyt Vantaalla lastentarhanopettajana 5 vuotta, ja tällä hetkellä hän on projektisuunnittelijana Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. ”Omien vahvuuksien käyttö ja niiden kehittäminen on vahvasti läsnä työssäni. Tavoitteena on, että joka päivä opin jotakin uutta ja kehityn kehittäjänä. Myös johtajan tuki on tässä keskeisessä roolissa,” kertoo Minna.

Valokuva
Projektisuunnittelija Minna Laitinen

Minnan mielestä Vantaalla kannustetaan erilaisten kokeilujen toteuttamiseen päiväkodeissa ja lapsiryhmissä. Tulevaisuudessa Minna haluaa työskennellä varhaiskasvatuksen kehittäjänä tai kouluttajana. ”Päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa sen että, pääsen myös tässä nykyisessä tehtävässä työskentelemään lasten kanssa,” toteaa Minna.

Tervetuloa Vantaan varhaiskasvatukseen!
Tutustu avoimina oleviin työpaikkoihin ja löydä itsellesi sopiva paikka kehittää ja kehittyä!

Nina Konttinen, palveluasiantuntija

Vantaan kasvatus ja oppiminen

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube