Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.sivistysvantaa.fi ja on laadittu / päivitetty 21.09.2020.

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Sivustolla on sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen


Havaittava: Puutteet sivuston havaittavuudessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osalla sivuston sivuista on kuvia ilman alt-määritteitä ja määriteitä, jotka eivät kuvaa aria-label-elementtiä. Kaikille videoille tai multimediasisällöille ei ole vaihtoehtoa tai multimediasisältöä ei ole tekstitetty ja multimediasisällöiltä puuttuu ääniselite. Automaattisesti toistuvan äänen hallintaan ei ole vaihtoehtoja.

Osassa sivuista otsikoiden tekstejä puuttuu, sivulla ei ole ylätason otsikkoa, sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia, tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-, font-, u-, i-, s- tai strike-tunnistetta, syöttökentistä puuttuu kuvauksia, elementin tunnus ei ole yksilöivä, valintaruudussa ei ole selitettä, yleisiä merkkipaikkoja ei ole nimetty, kaikki sivut eivät sisällä otsikoita, tekstialueista puuttuu selitteitä, merkkipaikkoihin ei ole lisätty sisältöä tai merkkipaikkoja ei ole käytetty asianmukaisesti ja taulukoilta puuttuu selitteitä.

Osassa linkeistä tunnistus tapahtuu vain värin perusteella. Kaikkien elementtien värikontrasti ei ole riittävä. Osalla sivuista on tekstiä sisältäviä kuvia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
 • 1.4.2 Audion kontrollointi
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Hallittava: Puutteet sivuston hallittavuudessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikilla sivuilla ei ole mahdollisuutta toistetun sisällön ohittamiseen, verkkosivun otsikon tekstejä puuttuu, ja välilehtien järjestys ei ole kaikilta osin looginen.

Osalla sivuista on linkkitekstejä, joita käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen, kuvalinkillä ei ole aina tekstivastinetta ja osalla sivuista on käytössä kontekstiinsa liian yleisiä linkkitekstejä tai aria-label ei kuvaa linkkitekstiä tarkasti. Elementtejä ei aina korosteta siihen kohdistettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • 2.4.1 Ohita lohkot
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Puutteet sivuston ymmärrettävyydessä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkien sivujen kieltä ei ole määritetty. Osalla sivuista puuttuu syöttökentän kuvauksia ja tekstialueen selitteitä. Lomakkeesta puuttuu painike.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli
 • 3.2.2 Syöte
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Puutteet sivuston toimintavarmuudessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osasta sivuja iFramesta puuttuu selite, syöttökentässä ei ole kuvausta, valintaruudussa tai tekstialueessa ei ole selitettä, aria-label-määrite ei kuvaa käyttöliittymän hallintaa ja WAI-ARIA-roolit eivät täsmää elementin toiminnallisuuteen. Sivustolla on elementtejä, joiden tunnus ei ole yksilöivä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Kohtuuton rasite

Vantaa.fi-päivitys/uudistus on tulossa 2021-2022.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella osoitteessa vantaa.fi/palaute > Hallinto ja talous > Aihe: verkkosivut

Sähköpostilla

kirjaamo@vantaa.fi

Muilla tavoin

Palautteen voi myös antaa asioimalla Vantaa-infossa tai soittamalla Vantaa-infon palvelunumeroon 09 8392 2133, Vantaa-info.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Vantaan kasvatus ja oppiminen

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube