Poissaoloista ilmoittaminen

Huoltaja ilmoittaa lapsen sairastumisesta mahdollisimman pian koululle Wilman kautta. Mikäli lapsi ei ilmesty kouluun lukujärjestyksen mukaisesti, eikä huoltaja ole ilmoittanut poissaolosta, koululta ollaan yhteydessä huoltajiin tilanteen selvittämiseksi.

Lomamatkat suositellaan suunniteltavaksi koulun loma-aikoihin. Mikäli se ei ole mahdollista, huoltajien tulee tehdä loma-anomus Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset. Huoltajat ovat myös vastuussa opiskelusta anotun loman aikana.

Luokanopettajat tai -valvojat seuraavat poissaoloja ja selvittävät poissaolojen syyt. Poissaoloja seurataan päivittäin. Ohjeelliset puuttumisen rajat ovat alakoululaisella n. 20 h/kk tai 50 h/lukukausi ja yläkoululaisella n. 30 h/kk tai n. 50 h/lukukausi. Sairauspoissaolojen yhteydessä raja on n. 50 h/2kk, mikä koskee myös huoltajan selvittämiä poissaoloja. Kun oppilaan poissaolojen määrä ylittää nämä rajat, otetaan viimeistään yhteyttä huoltajaan.

Vaikka poissaolot olisivat selvitettyjäkin ja esim. sairaudesta johtuvia, sovitaan huoltajan kanssa mahdollisista toimenpiteistä oppilaan opintojen etenemiseksi. Luvattoman poissaolon yhteydessä otetaan yhteys kotiin välittömästi.

Jos poissaolojen syyt selvittelyjen jälkeen jäävät epäselviksi tai niiden pohjalta herää huolta, luokanvalvoja voi konsultoida nimettömästi oppilashuollon henkilöstöä. Oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa voidaan myös sopia yhteydenotosta oppilashuollon työntekijöihin. Tällöin voidaan tilanteesta puhua heti oppilaan nimen mainiten.

Tarvittaessa oppilaan asioissa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Monialainen asiantuntijaryhmä on hyvä koota välittömästi, jos oppilaan poissaolot jatkuvat senkin jälkeen, kun opettaja on ollut yhteydessä huoltajiin.

Sotungin koulu

Sotungintie 19

PL 8511, 01030 Vantaan kaupunki

01200 Vanta

Rehtori: Ritva Salminen,
040 546 8389, ritva.salminen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sanna Nuorteva,
050 318 0927, sanna.nuorteva@vantaa.fi

facebook