Käyttäytymisen arviointikriteerit

arvosana Muiden huomioonottaminen ja ryhmässä toimiminen Sääntöjen noudattaminen Tilannetietoinen käyttäytyminen (oppitunnit, tapahtumat)
10 Oppilas kannustaa muita yhteiseen tekemiseen. Oppilas edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan ryhmän toimintaa. Oppilas antaa kaikille vapauden olla oma itsensä riippumatta toiminnasta, taustasta tai ajatuksista. Oppilas toimii luotettavasti ja oikeudenmukaisesti noudattaen sääntöjä ja ohjeita. Oppilas rohkaisee muita noudattamaan sääntöjä ja ohjeita. Oppilas suoriutuu erilaisista sosiaalisista tilanteista esimerkillisesti. Oppilas kannustaa muita toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimintaa edistävästi.
9 Oppilas toimii kohteliaasti ja esimerkillisesti muita auttaen. Oppilas edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan ryhmän toimintaa. Oppilas antaa kaikille vapauden olla oma itsensä riippumatta toiminnasta, taustasta tai ajatuksista. Oppilas toimii luotettavasti ja oikeudenmukaisesti noudattaen sääntöjä ja ohjeita. Oppilas toimii esimerkkinä muille sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa. Oppilaalta erilaiset tilanteet sujuvat asiallisesti. Oppilas toimii mallina muille.
8 Oppilas toimii yleensä kohteliaasti. Oppilas ylläpitää omalla toiminnallaan ryhmän toimintaa. Oppilas tulee toimeen muiden kanssa. Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Oppilas osaa toimia erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa asiallisesti.
7 Yhteistyö muiden kanssa tuottaa oppilaalle ajoittain vaikeuksia. Oppilas saattaa häiritä toisten työskentelyä. Oppilaalla on ajoittain vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Oppilas useimmiten noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Oppilas tarvitsee ajoittain muistuttamista/ neuvomista/ohjeita muuttuvissa tilanteissa ja kohtaamisissa.
6 Yhteistyö muiden kanssa tuottaa oppilaalle toistuvasti vaikeuksia. Oppilas häiritsee toistuvasti toisten työskentelyä. Oppilas saattaa kohdella toisia asiattomasti joko henkisesti tai fyysisesti. Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita valikoiden. Oppilas tarvitsee aikuisen ohjausta muuttuvissa tilanteissa ja kohtaamisissa.
5 Yhteistyö muiden kanssa tuottaa oppilaalle vaikeuksia. Oppilas häiritsee jatkuvasti toisten työskentelyä. Oppilas kohtelee toisia asiattomasti ja väkivaltaisesti. Oppilas laiminlyö toistuvasti useita koulun sääntöjä ja ohjeita. Oppilas aiheuttaa vaaratilanteita. Oppilas toimii epäasiallisesti sosiaalisissa tilanteissa aikuisen tuesta huolimatta.

Sotungin koulu

Sotungintie 19

PL 8511, 01030 Vantaan kaupunki

01200 Vanta

Rehtori: Ritva Salminen,
040 546 8389, ritva.salminen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sanna Nuorteva,
050 318 0927, sanna.nuorteva@vantaa.fi

facebook