JOPO

Joustava perusopetus, JOPO


Jopo- opiskelu on suunnattu 7-9-luokkien oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Se tukee oppilaita joilla on riski syrjäytyä niin koulutuksellisesti kuin sosiaalisestikin. Jopo-opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu. Jopo- ryhmän toiminta tähtää siihen, että oppilas saa tarvittavat valmiudet pysyä ja menestyä jatko-opinnoissaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä oppilaiden koulutuksellista syrjäytymistä ja kehittää moniammatillista verkostoyhteistyötä. Jopo- toiminnassa vakiinnutetaan perusopetukseen toiminnallisia opetusmenetelmiä. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun.


• Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju perinteisellä mallilla.


• Oppilaalla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.


• Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.


Jopoon hakeminen tapahtuu huoltajien, koulun oppilashuoltoryhmän ja aluekoordinaattorin yhteistyönä. Hakemuksen liitteenä ovat pedagoginen arvio, jota tarvittaessa asiantuntijalausunto täydentää sekä viimeisin todistus/arviointi.


Toimipisteitä on kuusi:


Havukosken koulu


Hämeenkylän koulu


Kartanonkosken koulu


Mikkolan koulu


Simonkylän koulu


Sotungin kouluSotungin koulu

Sotungintie 19

PL 8511, 01030 Vantaan kaupunki

01200 Vanta

Rehtori: Ritva Salminen,
040 546 8389, ritva.salminen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sanna Nuorteva,
050 318 0927, sanna.nuorteva@vantaa.fi

facebook