Opiskelijamme Taneli Lantta työharjoittelussa CERN:SSä

29.05.2020

Fysiikkaa on maailmassa kaikkialla: niin arkipäiväiset askareemme kuin uusimmat teknologiset löydöksetkin liittyvät – tavalla tai toisella – fysiikkaan. Niille, joille asia ei ole ennestään tuttu, CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) on yksi maailman suurimmista hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksista. Euroopassa sijaitseva keskus pitää päämajaansa Sveitsissä Geneven kupeessa, mutta osa laitoksesta sijaitsee itse asiassa Ranskan puolella. Organisaatioon kuuluu 23 jäsenvaltiota ja työntekijöitä yli 100 eri kansalaisuudesta.

Ensimmäisen kosketukseni tähän mahtavaan paikkaan sain alkuvuodesta 2019, kun vierailimme siellä osana lukion soveltavaa fysiikan kurssia. Porukkaamme kuului oppilaita kolmesta vantaalaisesta lukiosta, jotka valikoituivat koulukohtaisesti fysiikasta kiinnostuneista opiskelijoista. Vaikka kolmen päivän tutustuminen CERNiin oli lyhyt ja pintapuolinen, ehdimme kuitenkin saada selkeän kokonaiskuvan siitä, millaista päivittäinen hiukkasfysiikan tutkimustyö on. Matkan kruunasi myös yhden päivän laskettelureissu alpeille.

Vierailumme innoittamana päätin myös hakea syksyllä 2019 järjestettyyn kahden viikon mittaiseen HSSIP (High School Students Internship Programme) työharjoittelu-ohjelmaan. Hakuprosessi oli tiukka: hakemus tehtiin englanniksi ja se koostui erilaisista kysymyksistä. Lisäksi vaadittiin huippuarvosanoja lukion kursseista sekä opinto-ohjaajan kirjoittamaa suosituskirjettä. Lopulta useiden hakijoiden joukosta valikoitui reilu 20 oppilaan porukka, joka koostui monista huippuosaajista; akateemisen lahjakkuuden määrä matkalla huimaa päätä vielä tänäkin päivänä. Positiiviseksi yllätyksekseni tulin myös itse valituksi mukaan joukkoon – CERNin ovet avautuivat jälleen.

Tällä kertaa vierailu ei ollut osa koulun opetus- ja kurssijärjestelmää, mutta onnekseni sain koululta joustoa kahden viikon poissaoloon. Matka oli täysin tutkimuskeskuksen rahoittama, joten kustannuksetkaan eivät tuottaneet ongelmaa. Lähdimme lokakuussa 2019 matkaan innokkaina siitä huolimatta, että suurin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Kahden viikon aikana tämä kuitenkin muuttui, kun työn ohella ehdimme tutustumaan toisiimme.

Matkan aikana teimme useita vierailuita keskuksen eri tutkimusyksiköihin. Päällimmäisenä mieleen jäivät vierailut antimateriatehtaalle ja ISOLDE:lle (Isotope mass Separator On-Line facility). Tietysti myös vierailut eri kiihdyttimille sekä koko laitoksen ohjauskeskukselle (CERN Control Center) olivat upeita kokemuksia. Tämän lisäksi pääsimme myös itse suorittamaan käytännön kokeita, joista ehdoton suosikkini oli suprajohtavan systeemin kokoaminen ja testaaminen. Tämä lähinnä sen takia, että suprajohtavuuden laajempi hyödyntäminen voisi ratkaista tulevaisuudessa monta suurta ongelmaa.

Erilaiset vierailut ja luennot olivat vain yksi osa matkaamme. Päätyömme oli erilaisten projektien työstäminen 2-4 hengen pienryhmissä. Ryhmät jaettiin jo ennen matkaa, ja jokainen ryhmä keskittyi omaan projektiinsa koko kahden viikon ajan. Erilaisia projekteja olivat muun muassa mekaniikkaan liittyvät tutkiminen ja kestävän kehityksen ongelmiin liittyvien projektien lähempi tarkastelu.

Itse työskentelin pienryhmässä, joka keskittyi data-analyysiin. Ryhmäämme kuului itseni lisäksi kaksi muuta opiskelijaa ja porukan johtaja, CERN:ssä päivittäin työskentelevä suomalainen tutkija, Kati Lassila-Perini. Kahden viikon aikana pääsimme haastamaan itseämme monella tavalla, mutta opimme myös valtavasti: työtehtäviimme kuului pääasiassa ohjelmointi ja erilaisten datamuotojen käsittely. Käsittelimme muun muassa autenttista LHC-kiihdyttimen (Large Hadron Collider) tuottamaa dataa hiukkasten törmäyksistä. Mainittakoon vielä, että samaa kiihdytintä käytettiin esimerkiksi, kun Higgsin bosonin olemassaolo todistettiin CERN:ssä vuonna 2012. Samalla työskentelyllämme oli myös suurempi merkitys: kehitimme yhdessä lukioille suunnattua opiskelupakettia, jonka avulla lukiot voivat sisällyttää opetukseensa hiukkasfysiikkaa vierailematta itse Sveitsissä.

Matka oli erittäin mielenkiintoinen ja täynnä uusia asioita. Tutkimuslaitos on maailman ehdotonta kärkeä ja tietynlainen ammattitaito näkyi lähes kaikissa asioissa. Mielenkiintoista oli myös eri ammattien ja kulttuurien kirjo laitoksen ovien sisällä; oli niin mekaanikkoja kuin tutkijoitakin, ja jopa oma palokunta. HSSIP-ohjelma tarjosi upean mahdollisuuden tutustua lähemmin huippulaatuiseen tutkimustyöhön ja osaaviin ihmisiin sen takana. Tietysti ehdimme työharjoittelun ohella tutustua myös Sveitsiin ja sen nähtävyyksiin, mikä toi jo valmiiksi ainutlaatuiseen reissuun lisäsyvyyttä.

Taneli Lantta 17B

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram