Brev till elever och vårdnadshavare 9.8.2021

Välkomna till läsåret 2021-22!

Undervisningen börjar måndagen den 16.8 som närundervisning utan restriktioner, även all gruppundervisning och musiklekis för under 3-åringar

• Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla som fyllt 12 år enligt THL:s rekommendationer, i praktiken används ansiktsmask alltid av alla som fyllt 12 år i undervisnings- och administrativa utrymmen.

• Det är en förutsättning att säkerhetsavståndet i undervisningsutrymmen är 2 meter och att alla personer över 12 år använder ansiktsmask.

Din lärare kommer att kontakta dig 11-13 augusti och kommer överens med dig om en lektionstid. Kontrollera innan du kommer överens om lektioner i vilken orkester och MuGe-grupp du är med i. Informationen finns i Eepos.

Musikens gestaltning-studier och samspel

När du loggar in till Eepos ser du övningstiderna för din egen grupp i Nuvarande studier.

Studier i Musikens gestaltning hör till alla elever i grundundervisningen då du fyllt 10 år. Om du fyllt 10 år och lektionstiden i Muge inte passar dig eller du inte har den insatt i din Eepos så ta kontakt från och med 11.8 med:

Dammvägens Muge-undervisning nina.steinby@vantaa.fi

Violvägens Muge-undervisning toni.sunden@vantaa.fi

Den nya läroplanen ger möjlighet till elever under 10 år att delta i musikkunskapsundervisning. De stöder kommande instrumentstudier. Alternativen är Äventyrskören, Minit-kören (finskspråkig) eller en Musikens Nycklar-grupp. Förfrågningar och anmälningar till lisa.sjostrom@vantaa.fi

Den nya läroplanen

Vanda musikinstitut övergår i helhet till den nya läroplanen hösten 2021. Läraren vägleder eleven i frågor som gäller den nya läroplanen. Studierna kan fortsätta på ett sätt som har beprövats goda, men den nya läroplanen gör det också möjligt att berika studievägen i en riktning som är intressant för eleven. De viktigaste förändringarna jämfört med den gamla läroplanen är:

• Eleven är i utökad grad mera med och planerar sin egen studiestig. Tillsammans med läraren planeras hur studierna byggs upp målmedvetet med hänsyn till elevens individualitet.

• Eleven framskrider i sina studier från en kunskapsnivånivå till en annan. Målen för kunskapsnivåerna sätts enligt elevens individuella färdigheter.

• Till elevens studiepaket ingår fortfarande samspel och musikens gestaltning (tidigare musikens grunder) förutom de individuella studierna. Alla dessa studier ingår i terminsavgiften.

• Studier i Musikens gestaltning (Muge) påbörjas vid cirka tio års ålder. Innan det kan eleven delta i musikkunskapsundervisningen. Dessa är Musikens Nycklar-grupperna som är en vägledning till musiken gestaltning och Djungelkören, Äventyrskören och Minit-kören (finskspråkig).

• Traditionella examen har slopats och ersatts av färdighetsnivåer, vars instrumentdel bedöms i förhållande med elevens individuella mål med betoning på hens styrkor.

• Numerisk utvärdering har helt övergivits och utvärderingen är kvalitativ skriftlig eller muntlig utvärdering. Bedömningen fokuserar på kontinuerlig bedömning under studierna. Eleven och vårdnadshavaren kan följa med utvecklingen och utvärderingen av studierna via Eepos.

• Studiemodulerna för de fördjupade studierna har utarbetats på ett sådant sätt att eleven kan så bra som möjligt framskrida på sin studiestig genom att välja studier enligt eget intresse i enlighet med hens mål. Studiemodulerna för de fördjupade studierna är: solistiskt instrument, två instrument, samspel, musikteater (på finska) och musikskapare.

VMI:s låneinstrument

Lånetiden för de flesta instrument tar slut under augusti. Kom håg att returnera instrumentet efter att lånetiden gått ut till instrumentuthyrningen vid Dammvägen 2, vardagar kl 13-20. Om du vill komma överens om returneringstidpunkt så kontakta pekka.rautiainen@vantaa.fi

Ifall du vill förlänga lånetiden så var i kontakt med din lärare från och med 11.8.

Monna Relander, rektor
Kimmo Kola, biträdande rektor
Ulla Hairo-Lax, biträdande rektor

  • Publicerade: 12.08.2021

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube