Bulletin för VMI elever och vårdnadshavare 1.10.2021

Information för elever och föräldrar om distansundervisning vid VMI.

VMO har helt bytt till närundervisning i början av läsåret. Om en elev är sjuk och borta från skolan kan han eller hon inte heller delta i musikinstitutets undervisning. I en sådan situation ger lärare inte distansundervisning.

När gäller distansundervisning?

• Distansundervisning ges när en elev har karantän och eleven är frisk. Det är bra att informera läraren om detta i tid.

• Om en lärare är i karantän men frisk kan han eller hon undervisa på distans.

Vi rekommenderar att du använder en ansiktsmask på grupplektioner när det är möjligt. Hygienriktlinjer som är bekanta från coronatiden (t.ex. att tvätta händer och nysa i ärmen) är fortfarande giltiga.

Vanda musikinstitut, rektorer

  • Publicerade: 01.10.2021

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube