Bulletin till elever och vårdnadshavare vid Vanda musikinstitut den 26.2.2021

Undervisningen för elever som fyllt 12 år, dvs. elever i högstadiet, och äldre övergår till distansundervisning måndagen den 1.3.

Undervisningen för lågstadieelever som är 12 år och yngre fortsätter som närundervisning. Även musiklekis fortsätter som tidigare.

Viktigt att följa säkerhetsanvisningar:

• närkontakter bör undvikas, distans på 2 m bör hållas mellan lärare och elever
• handhygienen är viktig

Mer information finns i bilagan.

Ork till er alla! Vi önskar att vi genom dessa säkerhetsåtgärder får njuta av en normal sommar!

Monna Relander, rektor

  • Publicerade: 01.03.2021

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube