Corona information för elever vid Vanda musikinstitut den 14.1.2022

Grundläggande konstutbildning för barn och unga i Vanda

Grundläggande konstutbildning fortsätter när det gäller barn och unga födda 2003 och yngre. Maskrekommendation gäller för 3:e klassare och äldre. Maskrekommendationen gäller även lärare. Masken behöver inte bäras om det finns hälsohinder för att använda masken.

Grundläggande konstutbildning för vuxna

Grundläggande konstutbildning ges huvudsakligen som distansundervisning för elever födda 2002 och tidigare. I nödvändiga situationer kan undervisning även anordnas som närundervisning.*

* Nödvändig närundervisning anses vara till exempel undervisning av elever som förbereder sig för examen eller repetitionsbehov av grupper (t.ex. orkestrar, teater- och dansgrupper, körer etc.). Grundläggande konstutbildning för dem som är födda 2002 och tidigare genomförs alltså om möjligt på distans, men den kan också genomföras som närundervisning av en nödvändig anledning, såsom förberedelse för examen eller behov av gruppövningar.

Öppen undervisning för barn och unga

Öppen undervisning fortsätter för barn och unga födda 2003 och yngre. Maskrekommendationen gäller för 3:e klassare och äldre. Maskrekommendationen gäller även lärare. Masken behöver inte bäras om det finns hälsohinder för att använda masken.

Öppen undervisning för vuxna

Öppen undervisning genomförs alltid som distansundervisning för elever födda 2002 och tidigare.

Familjegrupper i musiklekis

Familjegrupper ordnas inte alls som närundervisning. Undervisningsfilmer kommer att produceras för grupperna tills restriktionerna hävs. Musiklekis-lärare är i kontakt med gruppmedlemmar.

Konserter och Händelsevecka

På grund av restriktioner för sammankomster kommer alla offentliga evenemang inomhus att vara förbjudna fram till den 31.1.2022. Även Händelseveckan 22-28.1 är inställd.

Vanda musikinstitut, Monna Relander, rektor

  • Publicerade: 14.01.2022

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube