Fortsättningsanmälan till musikinstitutet och nytt namn för läroämne

Fortsättningsanmälan inför läsåret 2021-2022

Fortsättningsanmälan inför läsåret 2021-2022 har börjat! Anmälningsperioden till Undervisningen av sång och musikstudier (grundläggande musikstudier) samt till den Öppna undervisningen är 15-31.3. Fortsättningsanmälan till Musikfostran för småbarn (musiklekis, Musikens Nycklar, Djungelkören, Äventyrskören, Minit-kuoro (fi) öppnar idag 17.3 och slutar den 31.3.

Fortsättningsanmälan görs på Eepos-portalen.
Tyvärr går det inte att fylla i fortsättningsanmälan i Eepos-mobilapplikationen.

För inloggning behövs användar-id till Eepos. De har sänts vid antagningen till musikinstitutet åt alla vårdnadshavare och myndiga elever via deras e-poster. Ifall du har tappat bort användar-id ta kontakt via e-post (kom ihåg att ange elevens namn): musiikkiopisto@vantaa.fi

Nytt namn för läroämne

Namnet för Musikens Grunder ändras i och med den nya läroplanen till Musikens Gestaltning. MuGe, dvs. Musikens Gestaltning är ett läroämne som hör till för alla elever i grundläggande och fördjupade studier, som kompletterar individuella lektioner och samspel. Lektionerna utforskar och beskriver strukturerna för att spela och skriva musik. Studierna stöder utvecklingen av dina spel- eller sångkunskaper och ökar din förståelse för musik.

  • Publicerade: 17.03.2021

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube