Sök till Musikteaterskolan Nya TADAM!

I januari 2022 startar igen en 1,5-årig musikteaterutbildning. Utbildningen har funnits i 25 år och sedan år 2015 är den ett samarbete mellan Svenska Teatern och huvudstadsregionens svenska musikinstitut och Svenska Teatern.

Som elev i Nya TADAM blir du inskriven som sångelev i ett musikinstitut. Förutom sånglektioner får du undervisning i körsång, dans och drama och får uppleva att stå på scen i en musikteaterföreställning.

Intagningsprovet hålls onsdagen den 15 december kl. 17-20 i Tölö gymnasiums festsal, Sandelsgatan 3. Under intagningsprovet dansar och sjunger vi och gör teaterimprovisation. Mer detaljer och info om intagningsprovet och hur du skall förbereda dej skickas per e-post till de som har anmält sig.

1. Anmäl dej till auditionen via denna länk

2. Skicka en video där du presenterar och berättar om dej själv. Svarar på frågan om varför du vill söka in till Nya Tadam och om du har erfarenhet av sång, dans eller drama från tidigare. Videon får vara MAX. 3 minuter lång. Skicka videon via whats app till: 0505357965 (Elin Westerlund producent.)

För att bli antagen behövs inga förhandskunskaper inom sång, dans och teater men vi söker dej som har ett genuint intresse att utvecklas inom dessa områden!

Sista anmälningsdagen är 6.12

Länken hittar du också på musikinstitutens hemsidor.

Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsingfors
Grankulla musikinstitut
Vanda musikinstitut

Nya Tadam har i regel dramaundervisning måndagar kl.17-19, dans tisdagar kl.19-20, varje vecka har du också en privat sånglektion. När vi börjar repetera inför föreställning har vi längre lektioner och ibland repetitioner på helger och lov (t ex. höstlov, sportlov och påsklov).

Frågor riktas till musikinstitutens kanslier eller till producenten Elin Westerlund, elin.westerlund@moks.fi, tel.nr: 0505357965

  • Publicerade: 08.11.2021
  • Uppdaterad: 16.11.2021

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube