Elevantagning

Musikfostran för småbarn
Öppna dörren till musikens värld!

Musiklekis 0-6 åringar

"Vi sjunger, leker, dansar, spelar, rör på oss och leker med ramsor"
De som redan är i musiklekis gör sin fortsättningsanmälan för läsåret 2021-22 15.3-5.4.2021.
För nya elever är anmälningen till läsåret 2021-2022 öppen fr.o.m. 1.4. Anmäl dig via den här länken! Grupperna bildas på våren i maj på basen av anmälningarna. Man kan ändå anmäla sig till grupperna fortgående längs med året.

Musikförberedelse 7-9 åringar

Anmäl dig här fr.o.m. 1.4 till Musikens Nycklar, Äventyrskören och Minit-kören (fi)

instrument- och sångundervisningen

Sök till Instrument- och sångförberedelse läsåret 2021-2022 här.

Bekanta dig med instrument

Klingande huset -evnemangen är tyvärr inhiberade för den här våren. Du kan ändå bekanta dig med instrumenten virtuellt här (FI) och här (SV).


Musikens grundstudier

Kom och lär dig spela och sjunga! Vi erbjuder högklassig undervisning till barn och unga. Du får en livslång hobby eller en grund till yrkesstudier.

Till musikens grundstudier som innehåller spel- eller sånglektioner kommer du genom ett inträdesförhör. Vi ordnar spel- och sångprov så att vi kan uppskatta vilken undervisningsform eller -grupp som skulle vara lämplig för just dig. Du anmäler dig bara till ett förhör, även om du söker till två instrument. Inträdesförhöret går ut på ett musikalitetstest som baserar sig på upprepning samt prov på musikalisk uppfattning och motorik. I testet ska du också sjunga en sång (t.ex. en bekant barnsång) eller om du tidigare har spelat ett instrument, kan du spela något litet stycke som du förberett. Det förväntas inga tidigare musikstudier av dig som börjar vid musikinstitutet.

Till inträdesförhöret anmäler du dig genom en elektronisk blankett där du bokar tid för förhöret. Anmälningen är öppen 1-30.4. Välj blanketten "Sök in till Grundundervisningen". Inträdesförhören ordnas 4.-5.5.2021. Vi informerar alla sökande om elevantagningen per post före midsommaren.

Du som är i grundundervisningen gör din fortsättningsanmälan för läsåret 2021-22 15.3-5.4.2021.

Öppen undervisning och körer

Anmäl dig till öppen undervisning här! Till körerna tar vi för tillfället emot anmälningar med email till ulla.hairo-lax@vantaa.fi.

Musikteater

Verksamhet på finska. Till musikteater söker du genom inträdesförhöret som ordnas i maj. Anmäl dig här! Välj blanketten "Hae Musiikkiteatteri-Ilmaisu -opintoihin".

Artikeln

Läsåret 2021-2022

‍ Höstterminen 2021 (17 undervisningsveckor) Undervisningen börjar måndagen 16.8 Höstlov 18.-22.10 (ingen undervisning) Självständighetsdag 6.12 (ingen undervisning) Jullov 20.12.-9.1. ...

Läs mer

Artikeln

Undervisning

I Vanda musikinstitut kan man börja sin musikresa redan som under ettåring. För 0–3 åringar finns familjegrupper där barnet musicerar tillsammans med en vuxen – pappa, mamma, mommo eller gudmor kan vara med. För lite äldre barn finns...

Läs mer

Artikeln

Terminsavgifter

SYSKONRABATT Om flera barn från familjen deltar i grundläggande konstutbildning vid Vanda musikinstitut eller Vantaan kuvataidekoulu har familjen rätt till syskonrabatt på terminsavgifter. Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube