Fortsatta studier läsåret 2020-2021

Anmäl om dina fortsatta studier hösten 2020 och ansök om eventuella förändringar i dina studier genom fortsättningsanmälan i Eepos. Fortsättningsanmälan görs på våren 2020. En elevplats för läsåret 2020-2021 reserveras endast till dig som fyller i fortsättningsanmälan i tid.

Förändringar i studierna

Du kan anmäla om önskade förändringar i dina studier i fortsättningsanmälan. Prata ändå alltid först med din lärare om eventuella förändringar!

Att byta huvudämne

Om du vill byta ditt huvudämne bör du fråga din nuvarande lärare om en skriftlig rekommendation. Delta även i det nya huvudämnets inträdesförhör på våren i samband med inträdesförhören. Datum och tidtabeller för vårens förhör ges senare.

Börja spela ett biämne

Om du vill börja spela ett biämne, fråga din lärare om en skriftlig rekommendation. Delta även i behov i inträdesförhören.

Att byta lärare

För att byta lärare behöver du grundliga orsaker. Före beslutet diskuterar alltid eleven, läraren och målsmannen tillsammans.

Att bryta eller avsluta dina studier

Du kan bryta dina studier för högst för ett år i taget. Du kan bryta endast p.g.a. ytterst vägande orsaker (ex. armén, moderskapsledighet, studier/boende utomlands). Om du ansöker om att bryta mitt i läsåret, skriv ett mail till musiikkiopisto@vantaa.fi.

Om du väljer att avsluta dina studier under de två första undervisningsveckorna fakturerar vi 50€. Anmäl om avslut av studierna med ett fritt formulerat e-mail till musiikkiopisto@vantaa.fi

Från och med tredje undervisningsveckan fakturerar vi hela terminsavgiften.

Ifall du är borta från tre undervisningsgånger i rad utan att anmäla om det till läraren, ser vi det som att studierna avslutas.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube