Nivåprov

‍Vid Vanda musikinstitut kan du avlägga nivåprov enligt läroplanen. I alla andra instrument förutom piano, följer vi Finlnads musikläroinrättningars förbund rf:s nivåprovanvisningar. Pianoelevers nivåprov görs enligt musikinstitutets egna pianokollegiums formulering som gjorts på basen av FMF:s rekommendationer.

Finlands musikläroinrättningars förbunds nivåprovanvisningar (på finska)
Nivåprovanvisningar i pianospel (på finska)


Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube