Studiernas ABC

Uppträdanden

Eleven bör uppträda minst två gånger per läsår. Konserttillfället kan vara en liten klasskonsert, elevafton eller en större konsert. Framförandet kan också ske genom ett projekt eller evenemang. Din lärare tar hand om var och när du uppträder.

Att öva hemma

Från varje lektion får du hemläxor som vi rekommenderar att du övar på ordentligt – en eller två gånger i veckan räcker inte, man lär sig inte att spela utan att öva. Ju oftare du orkar öva, även korta stunder, desto säkrare utvecklas dina förmågor. Med regelbunden träning framskrider du snabbt och kan njuta av ditt eget kunnande!

Föräldrarnas stöd i övningen är viktigt speciellt hos små barn. Föräldern behöver inte vara expert: det räcker att heja och påminna barnet om att öva.

Att skydda hörseln

Som musikstuderande är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att skydda sin hörsel. En hörselskada kan framträda långsamt, alltså är det viktigt att skydda hörseln även om man inte har problem med den nu.

Förutom ljudnivån påverkar också övningens längd utsättningen för oljud, pauser är viktiga. De mest högljudda akustiska instrumenten är slaginstrument, trummor och blåsinstrument. Piano och sång är också högljudda instrument.

Apotekets engångshörselskydd hjälper vid tillfälliga behov, bara du inte tar bort dem mitt i spelandet. Du kan också skaffa i formen gjutna skydd (t.ex. Elacin-hörselskydd). I musikundervisningen räcker den minsta dämpningen (9-15 dB).

Att lyssna på musik

Det är också viktigt att lyssna på musik: genom att lyssna på andra lär du dig mera om musik och det hjälper dig i utvecklingen av ditt eget spelkunnande. Musikinstitutet ordnar närmare 100 konserter och elevaftnar varje år. Dessutom ordnas flera toppkonserter i våra utrymmen. Gå modigt och lyssna – det finns många alternativ!

Att avsluta studierna

Om du vill avsluta dina studier, meddelar du det via fortsättningsanmälan på våren. Vi rekommenderar också att du pratar med din lärare om avslutandet.

Om du anmäler om studiernas avslut efter att läsårets undervisning har börjat, skickar vårdnadshavaren (eller den myndiga) en anmälan om det per e-post till kansliet musiikkiopisto@vantaa.fi. De som slutar i augusti betalar en faktura som motsvarar en månads studier och de som slutar fr.o.m. september betalar hela höstens terminsavgift.
Om man inte tänker studera på vårterminen, bör man anmäla om det redan före terminen börjar (1.1.). Efter det fakturerar vi hela vårens terminsavgift..

Andra hobbyer

Musikinstitutet ordnar några större konserter varje år. För dig som deltar, medför det avvikande övningstidtabeller, vilka det informeras om i god tid. Eftersom du som elev är en del av en större helhet är det viktigt att dina andra hobbyer kan ge vika ibland. Musikinstitutet ger också vika vid motsvarande situationer.

Att avbryta studierna för en bestämd period

Att bryta musikstudierna på grund- och musikinstitutnivån för en bestämd period görs i samband med fortsättningsanmälan på våren. Du kan bryta endast p.g.a. ytterst vägande orsaker, t.ex. armén, moderskapsledighet eller studier utomlands. Det är bra att också tala med läraren om att bryta. Den skriftliga anmälan undertecknar vårdnadshavaren om studeranden inte är myndig. Det är smidigast att skriva ett mail till musiikkiopisto@vantaa.fi.

Att bryta musikstudierna mitt i läsåret är inte önskvärt.

Att vara borta från en lektion eller övning

Om du blir sjuk eller av annan orsak måste vara borta från en lektion, bör du meddela om det i god tid till läraren (gruppämnesläraren gällande gruppämnen). Läraren är inte skyldig att ersätta lektionen. Om lektionen inhiberas på grund av en semesterresa eller liknande kan du diskutera med din lärare i god tid om en eventuell ersättningslektion.

Om läraren är borta meddelar vi om det i så god tid som möjligt. Om läraren blir sjuk, ersätts timmen med en grupptimme, kompövning eller konsertbesök. Om läraren är sjuk en andra gång under samma månad, ersätts timmen med en individuell lektion. I gruppämnen försöker vi få en vikarie, men alltid är det inte möjligt på kort varsel. I sådant fall ersätts timmen ofta inte. För lärarens längre frånvaro ordnas en vikarie.

Nivåprov och studiernas bedömning

Vid musikinstitutet framskrider studierna från nivå till nivå. I grundstudierna finns tre nivåer, i sång två, och en i fördjupade studier (musikinstitutnivå).

I nivåproven visar du dina framsteg. Du planerar tillsammans med din lärare ett lämpligt program som du framför för nämnden. I instrumentstudier avläggs nivåprov med ca tre års mellanrum.

På hösten i början av läsåret gör du en årsplan med din lärare där ni skriver bl.a. inlärningsmålen för det kommande året. I slutet av läsåret bedöms hur det gångna året har gått och hur bra du har lyckats nå dina mål. Samla ihop dina prestationer, din bedömning, repertoar och information om dina uppträdanden i en mapp.

Samspel

Samspel är en väsentlig del av musikens grundstudier. Du kan musicera tillsammans med en kompis på spellektionen, på musikens grunder-lektionerna, i orkestern, kören eller i en liten ensemble. Du som spelar ett orkesterinstrument deltar också i musikinstitutets orkestrar. Om du studerar på öppna avdelningen kan du delta i orkester eller kör genom ett spel-/sångtest.

Kolla i Primen till vilken orkester, kör eller band du hör. Om ditt namn inte finns på någon sammanställning, diskutera med din lärare vilken grupp som skulle vara lämplig för dig. Efter det kan du rakt anmäla dig till respektive kör, orkester eller band.

Kommunikation mellan läraren och hemmet

I början av augusti får du hem Primen-häftet som innehåller mycket viktig information (bl.a. lärarnas kontaktuppgifter och anvisningar till hur man kommer överens om lektionstid samt listor av musikens grunder-grupperna och samspel). Behåll Primen hela läsåret.

Många lärare använder ett läx- eller resehäfte där läraren samlar läxorna och annan nödvändig info. Läraren informerar om konserter och uppträdanden via e-post, textmeddelande, samtal till föräldrar eller genom att skriva informationen i läxhäftet. Konserterna finns också på våra hemsidor i evenemangskalendern.

Föräldrarna och eleverna kan alltid vara i kontakt med läraren vid frågor eller annat oklart.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube