Terminsavgifter

Musiklekis och förberedande undervisning
Musiklekis 45 min/vecka 100 €
Musiklekis 60 min/vecka 126 €
Instrumentförberedelse instrumentlån och kör ingår 252 €
Djungelkören 105 €
Äventryskören 105 €
M‍usikens grundundervisning
Grundundervisning individuell undervisning i huvudämnet, musikens grunder och samspel 357 €
Biämne 30 min/vecka 226 €
Halft Biämne 15 min/vecka (Fördjupade studier) 113 €
Öppen spel- och sångundervisning för alla

** All individuell undervisning innehåller möjligheten att delta i samspel och undervisning av musikens grunder
Individuell undervisning ** 30 min/vecka 520 €
Individuell undervisning ** 45 min/vecka 770 €
Individuell undervisning ** 60 min/vecka 1000 €
Individuell undervisning ** 13 x 30 min 395 €
Musikens grunder (inga andra studier) 130 €
Kör eller orkester, inga andra studier 120 €
Band, inga andra studier 265 €

SYSKONRABATT

Om flera barn från familjen deltar i grundläggande konstutbildning vid Vanda musikinstitut eller Vantaan kuvataidekoulu har familjen rätt till syskonrabatt på terminsavgifter. Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för musikfostran för barn. Syskonrabatter ansöks och beviljas för ett läsår i taget.

25% av det första syskonet

50% av det andra syskonet och fler syskon

Ansökan om syskonrabatt görs med en fritt formulerad ansökan vid inledning av studierna. Skicka ansökan till musiikkiopisto@vantaa.fi. Ange i ansökan elevernas namn och läroanstalter.

BETALNINGSVILKOR

Du kan bekanta dig med en grupps verksamhet en lektion utan fakturering. Från och med andra lektionen fakturerar vi hela terminsavgiften. Meddela om avslutandet av studier med ett fritt formulerat e-post till musiikkiopisto@vantaa.fi.

Vanda musikinstitutets terminsavgifter faktureras i en rat. På höstterminen förfaller avgiften till betalning i oktober och på vårterminen i februari.

Ifall du är borta från tre undervisningsgånger i rad utan att anmäla om det till läraren, anser vi det som avslutade studier. En elev som avslutar studierna i mitten av terminen, fakturerar vi hela terminsavgiften.

Om studierna börjar på våren innan höstlovet, fakturerar vi hela terminsavgiften. Av studier som påbörjats efter höstlovet fakturerar vi hälften av terminsavgiften.

Om studierna börjar på vårterminen innan 15.3, fakturerar vi hela terminsavgiften. Om studierna börjar efter den 15.3. fakturerar vi hälften av terminsavgiften.

Eventuella betalningspåminnelser och indrivningskostnader sköts av Intrum Justitia.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube