Terminsavgifter

Vanda musikinstituts terminsavgifter faktureras i en rat. På höstterminen sker betalningen i oktober och på vårterminen i februari.

Du kan gå och bekanta dig med en grupps verksamhet en gång utan fakturering. Från och med andra undervisningsgången fakturerar vi hela terminsavgiften. Anmäl om avslut av stdierna med ett fritt formulerat e-mail till musiikkiopisto@vantaa.fi
Ifall du är borta från tre undervisningsgånger i rad utan att anmäla om det till läraren, ser vi det som studernas avslut.
Om du avslutar studierna i mitten av terminen, fakturerar vi hela terminsavgiften.

Om studierna börjar på våren före höstlovet, fakturerar vi hela terminsavgiften. Av studier som påbörjats efter höstlovet fakturerar vi hälften av terminsavgiften.
Om studierna börjar på vårterminen före 15.3., fakturerar vi hela terminsavgiften. Om studierna börjar efter den 15.3. fakturar vi hälften av terminsavgiften.

Betalningspåminnelserna och indrivningskostnaderna sköts av Intrum Justitia.

Musiklekis och förberedande undervisning
Musiklekis 45 min/vecka 95 €
Musiklekis 60 min/vecka 120 €
Instrumentförberedelse instrumentlån och kör ingår 240 €
Djungelkören 100 €
Äventryskören 100 €
M‍usikens grundundervisning
Grundundervisning individuell undervisning i huvudämnet, musikens grunder och samspel 340 €
Biämne 30 min/vecka 215 €
Öppen spel- och sångundervisning för alla

** All individuell undervisning innehåller möjligheten att delta i samspel och undervisning av musikens grunder
Individuell undervisning ** 30 min/vecka 520 €
Individuell undervisning ** 45 min/vecka 770 €
Individuell undervisning ** 60 min/vecka 1000 €
Individuell undervisning ** 13 x 30 min 395 €
Musikens grunder (inga andra studier) 130 €
Kör eller orkester, inga andra studier 120 €
Band, inga andra studier 265 €

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube