Nedsatt terminsavgift och syskonrabatt

‍Nedsatt terminsavgift

Vanda musikinstitut kan vid enskilda fall bevilja nedsatt terminsavgift för barnfamiljer med knappa resurser. Den nedsatta terminsavgiften är 25–90% av grundpriset.

Familjer med knappa resurser som har beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan ansöka om nedsatt terminsavgift som vi kan bevilja till grundundervisningens och musikförberedelsens terminsavgifter. Nedsatt terminsavgift beviljas inte för musiklekisens terminsavgifter.

Gör så här:

Skicka in ansökningformuläret till musikinstitutet senast 17.9.2021 kl 16 och bifoga FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd. Ansökningarna behandlas var och en skilt för sig.

Ekonomiskt stöd från hemkommunen

Om familjens ekonomiska situation är tuff, kan man av staden ansöka om kompletterande utkomststöd. För att beviljas kompletterande utkomststöd krävs att FPA har gett familjen beslut om grundläggande utkomststöd. Mera information får du av FPA.

Syskonrabatt

Om det från samma familj studerar flera barn inom grundundervisningen vid Vanda musikinstitut eller Vanda konstskola, har familjen rätt att få syskonrabatt på terminsavgifterna.

SYSKONRABATTERNA

Av första syskonet 25%
Av andra och flera syskon 50 %

Du ansöker om syskonrabatt med en fri ansökan som du skickar till musiikkiopisto@vantaa.fi senast 31.8.2021. Nämn elevernas namn och läroanstalt i ansökan.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube