Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS, Anu Luukela

Dammvägen 2 B, tisdag

 • Musiklekis 0-2 år familjegrupp 10.30-11.15
 • Musiklekis 3-5 år, 17–17.45

  KÖR
  , Anu Luukela
Äventyrskör, åk 1-2
 • Dickursby skola, må 13.30-14.15
 • Mårtensdals skola, ti 13.45-14.30

  Djungelkören, förskolan

 • Dickursby skola
  Grupp 1: må 12-12.30
  Grupp 2: må 12.30-13
 • Mårtensdals skola
  Grupp 1: ti 12.30-13.00
  Grupp 2: ti 13.00-13.30

KÖR, Hanna Mannerström

 • Con Gioia, Mårtensdals skola, ti 14.15-16.05
 • Con Brio, Helsinge skola, to kl. 15.00-17.00
 • Soundwaves, Dammvägen 2b, to kl 18-20

ORKESTER

Blå salen, Dammvägen 2 B

 • Minarco, ti kl 18.20-19.20 Riku Vartiainen, Samuli Sandberg
 • Pocoapoco, ti kl. 17.10-18.10 Marja Sinbel, Anu Luukela
 • Folkkis, må kl. 17.45-18.30 Samuli Sandberg


Musikens gestaltning, Nina Steinby

Måndag, Dammvägen 2b

 • Musikens gestaltning 1, 15.30-16.30
 • Musikens gestaltning 2a, 16.30-17.30
 • Musikens gestaltning 3a, 17.45-19.15
 • Musikens gestaltning 3b, 19.15-20

Tisdag, Dammvägen 2b

 • Musikens gestaltning 1 15.30-16.30
 • Musikens gestaltning 2b, 16.30-17.30
 • Fördjupade studier 1, 17.45-19.00
 • Fördjupade studier 2, 19-20.00
 • Musikens gestaltning 3b, kl. 19.30-20.15

Torsdag, Dammvägen 2b


 • Musikens gestaltning 2a 16.15-17.15
 • Musikens gestaltning öppen 17.30-19.00

Musikens gestaltning, Toni Sundén

Torsdag, Violvägen 15
 • Musikens gestaltning 1 17.45-18.30
 • Musikens gestaltning 2a 18.30-19.30

POP & JAZZ MuGgru + BAND,

Margarita Eklund, Dammvägen 2a

 • Pop&jazz musikens grunder to 17.15-18.15
 • Band må 18-19

  Matti Kettunen, Dammvägen 2a
 • Band torsdag 19.30-20.30, Dammvägen 2a

Hanna Mannerström & Toni Nordlund, Mårtensdals skola

 • Bandskola 1 fre 15.00-15.30 (Hanna)
 • Bandskola 2 fre 15.30-16.15 (Hanna & Toni)
 • Bandskola 3 fre 16.15-17.15 (Toni)

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube