Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS, Pamela Sandström

Dammvägen 2 B, tisdag

 • Familje-/syskongrupp, 15.30-16.15
 • Familje-/syskongrupp, 16.20–17.05

Lyckoslanten, måndag, start fr.o.m januari 2021

 • Musiklekis 3-4 år, 14.30 - 15.15
 • Musilekis 5-6 v. 15.30 - 16.15

RYTMIK, Hanna Mannerström

 • må kl. 16-17, Blåsalen, Damnvägen 2 B

KÖR, Pamela Sandström

Äventyrskör, åk 1-2
 • Dickursby skola, må 13.15-14.00
 • Mårtensdals skola, ti 13.45-14.30

Djungenkören, förskolan
 • Dickursby skola
  Grupp 1: må 11.45-12.15
  Grupp 2: må 12.15-12.45
 • Mårtensdals skola
  Grupp 1: ti 12.30-13.00
  Grupp 2: ti 13.00-13.30

KÖR, Hanna Mannerström

 • Soundwaves, Dammvägen 2b, to kl. 18-20.30
 • Con Brio, Helsinge skola, to kl. 15.00-17.00
 • Con Gioia, Mårtensdals skola, ti 15.05-16.05

ORKESTER

Blå salen, Dammvägen 2 B

 • Minarco, ti kl 18.20-19.20 Riku Vartiainen, Samuli Sandberg
 • Pocoapoco, ti kl. 17.10-18.10 Marja Sinbel, Anu Luukela
 • Folkkis, må kl. 17.45-18.30 Samuli Sandberg


Musikens grunder, Nina Steinby
Måndag, Dammvägen 2b

 • Musikens grunder 1, kl. 16-17
 • Musikens grunder 2a, kl. 17-18
 • Musikens grunder 3a, ti kl. 18.15-19.00
 • Fördjupade studier 2, kl. 19-20

Tisdag, Dammvägen 2b

 • Musikens grunder 1, kl. 16-17
 • Musikens grunder 2b, kl. 17-18
 • Fördjupade studier 1, kl. 18.15-19.30
 • Musikens grunder 3b, kl. 19.30-20.15

Musikens grunder, Pamela Sandström


Måndag, Dickursby skola • Musikens grunder 1, kl. 15.30-16.15

POP & JAZZ MuGgru + BAND,

Margarita Eklund, Dammvägen 2a

 • Pop&jazz musikens grunder to kl. 17.15-18.15
 • Band må kl. 18-19

Matti Kettunen, Dammvägen 2a
 • Band torsdag kl. 19.30-20.30, Dammvägen 2a

Hanna Mannerström och Jesper Eklund, Mårtensdals skola

 • Bandskola fre 15.30-17

  Anmäla dig till grupperna via Eepos eller skicka e-post till lisa.sjostrom@vantaa.fi

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube