Vill du hyra ett instrument?

Alla elever som börjar spela ett instrument hos oss behöver ett eget instrument. Beroende på vilket instrument du spelar skaffar du det själv eller hyr från musikinstitutet. Tala alltid först med din egen lärare om du ska hyra ut eller köpa själv!

Då du talat med läraren kan du ansöka om att hyra ett instrument genom att skriva en fritt formulerad ansökan där du motiverar varför du behöver ett låneinstrument. Ansökan skickas till Pekka Rautiainen förnamn.efternamn@vantaa.fi.

Vi hyr ut instrument för ett läsår eller en termin åt gången. Huvudsakligen hyr vi ut instrument för första läsåret. Därefter bör eleven skaffa ett eget instrument. När du får instrumentet undertecknar du under ett hyresavtal, vars villkor du då binder dig till.

Hyran betalas en gång i läsåret.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube