Kontakt

‍Vantaan musiikkiopisto – Vanda musikinstitut är en läroanstalt som upprätthålls av Vanda stad och har sammanlagt 20 undervisningsplatser. Våra professionella lärare ger spel- och sångundervisning till över 2000 elever. Muiskinstitutets mångsidiga undervisningsutbud ger en god grund för en livslång hobby. Vår läroanstalt får lagstadgat statsunderstöd.

Vanda musikinstitut – Vantaan musiikkiopisto

Dammvägen 2 (Myrbacka)
01600 Vanda
E-post musiikkiopisto@vantaa.fi

Vaktmästare
Pekka Rautiainen
Puh. 050 314 6370
På plats må–to kl. 13–20.30, fr kl. 13–18.45


Näckrosvägen 4 (Dickursby)
01300 Vanda
E-post musiikkiopisto@vantaa.fi
Tel. 040 843 7401

Vaktmästare
Ari Ruoho
Tel. 050 303 6138
På plats må-to kl. 13–20.30, fre kl. 13.00–19.15


Kundservice

Tel. 040 511 6254 (Ulla Hairo-Lax)
Tel. 043 830 1064 (Ellen Mäkelä)

Administration


e-post: förnamn.efternamn@vantaa.fi

Rektor Monna Relander
040 511 6255

Biträdande rektor Kimmo Kola
040 511 6256

Biträdande rektor Ulla Hairo-lax
040 511 6254

Kulturproducent Erik Marttinen
050 318 1654

Studiesekreterare Seija Elfving
040 843 7401

Studiesekreterare Lisa Sjöström
043 830 1064

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube