Kontakt

‍Vantaan musiikkiopisto – Vanda musikinstitut är en läroanstalt som upprätthålls av Vanda stad och har sammanlagt 20 undervisningsplatser. Våra professionella lärare ger spel- och sångundervisning till över 2000 elever. Muiskinstitutets mångsidiga undervisningsutbud ger en god grund för en livslång hobby. Vår läroanstalt får lagstadgat statsunderstöd.

ADMINISTRATION


e-post: förnamn.efternamn@vantaa.fi

Biträdande rektor Ulla Hairo-lax (Vanda musikinstitut)
040 511 6254Ulla Hairo-Lax (DMus, musiklärare, pianolärare, musikterapeut) började arbeta vid VMO som biträdande rektor på hösten 2019. Tidigare har hon arbetat med många olika arbetsuppgifter inom musikbranchen, t.ex. musiklärare i grundskolan och gymnasiet, pianolärare samt forskare.

Till Ullas arbetsuppgifter hör administrations- och elevärenden angående musiklekis, sång, körer, stråkinstrument och de yngre elevernas stråkorkestrar samt annat administrativt arbete. Ulla är också ansvarig för verksamheten vid den svenska enheten, Vanda musikinstitut.

Ulla får glädje av sitt arbete i VMO:s traditionella, kreativa och entusiastiska atmosfär med fina elever, duktiga lärare och glada administrations- och kontorspersonal.

Studiesekreterare Lisa Sjöström
Tel. 043 830 1064Lisa har arbetat som studiesekreterare på musikinstitutet sedan augusti 2020. Innan dess har hon jobbat inom olika branscher i den privata, kommunala och statliga sektorn samt som privatföretagare. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att sköta om den svenskspråkiga kundservicen och elevadministrationen, inköps- och försäljningsfaktureringen, Timmi-utrymmesbokningen.

Rektor Monna Relander
040 511 6255

Biträdande rektor Kimmo Kola
040 511 6256

Kulturproducent Erik Marttinen
050 318 1654

Studiesekreterare Seija Elfving
040 843 7401

Dammvägen 2 (Myrbacka)
01600 Vanda
E-post musiikkiopisto@vantaa.fi

Vaktmästare
Pekka Rautiainen
Tel. 050 314 6370
På plats må–to kl. 13–20.30, fr kl. 13–18.45


Kulturcentret Orvokki (Dickursby)
01300 Vanda
E-post musiikkiopisto@vantaa.fi


Vaktmästare
Ari Ruoho
Tel. 043 825 4711
På plats må-to kl. 13–20.30, fre kl. 13.00–19.15


Näckrosvägen 4 (Dickursby)
01300 Vanda
E-post musiikkiopisto@vantaa.fi

Vaktmästare
Tel. 050 303 6138
På plats må-to kl. 13–20.30, fre kl. 13.00–19.15


Kundservice

Tel. 040 511 6254 (Ulla Hairo-Lax)
Tel. 043 830 1064 (Lisa Sjöström)

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube