Undervisning

I Vanda musikinstitut kan man börja sin musikresa redan som under ettåring. För 0–3 åringar finns familjegrupper där barnet musicerar tillsammans med en vuxen – pappa, mamma, mommo eller gudmor kan vara med. För lite äldre barn finns musiklekisgrupper där barnen njuter av musik tillsammans med musiklekisläraren och andra jämnåriga barn.

För 6-10 åriga barn som börjar sin musikhobby finns musik- och instrumentförberedelse. I förberedelsen lär sig barnen grundläggande saker om musik och får prova på olika instrument. Barn som har gått i musiklekis kan fortsätta till musik- och instrumentförberedelse men man behöver inte gå den vägen – alla intresserade kan anmäla sig!

Musikens grundstudier hör till den grundläggande konstundervisningens långa lärokurs i musik. Till studierna kommer man genom inträdesprovet. Man kan börja studierna i princip i vilken ålder som helst. Efter att man har avklarat grundstudierna kan man fortsätta till de fördjupade musikinstitutnivåstudierna som ger förmåga att senare söka sig till yrkesstudier i musik.

Läroplanen

Vanda musikinstituts läroplan baserar sig på grunderna till Läroplanens definition av den grundläggande konstundervisningen. Läroplanens långa lärokurs i musik grundar sig på grundnivåns studier och de fördjupade studierna på musikinstitutnivån samt musikfostran på småbarnsstadiet. Studierna ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesstudier i musik.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube