Fördjupa dina musikaliska kunskper


De fördjupade studierna

När du har avklarat grundstudierna kan du fortsätta till de fördjupade studierna. Målsättningen med studierna är att utveckla, mångsidiggöra och fördjupa de kunskaper och färdigheter du fått i grundstudierna så att du självständigt och kreativt kan fortsätta din musikhobby. Här får du också färdigheter för att söka till yrkesskola. När du har avklarat studierna enligt läroplanens långa lärokurs får du avgångsbetyg från musikinstitutet.

Grunden för de fördjupade studierna enligt den nya läroplanen är dina egna styrkor och intresseområden. Av sex olika studiehelheter kan du välja en som bäst motsvarar dina målsättningar. Alla studiehelheter innehåller instrumentstudier, samspel och studier i musikens grunder samt valfria ämnen.

De fördjupade studiernas studiehelehter vid Vanda musikinstitut:

  • Solistiskt instrument
  • Två instrument
  • Samspel
  • Musikskapare
  • Musikteater (på finska)

Dessutom kan du välja om du vill sätta tyngdpunkten på musikens grunder eller valfrihet av studiehelhet.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube