Fördjupa dig i ditt eget instrument

I grundstudierna

• bekantar du dig med musikens olika arbetsredskap, arbetssätt och historia på ett mångsidigt sätt
• lär du dig att framföra musik och utvecklar dina färdigheter till gemensamt musicerande
• du lär dig att gestalta musik och tillämpa de färdigheter du lär dig

Grundstudierna

Utgångspunkten för studierna enligt läroplanen är dina styrkor och intresseområden. Det centrala i grundstudierna är att du mångsidigt ska sätta dig in i instrumentets grundläggande teknik, repertoar och uttrycksmöjligheter.

I grundstudierna finns det fyra olika studiehelheter. De skiljer sig en aning från varandra: olika studiehelheter har olika omfattning och de valbara studiernas mängd varierar. Alla studiehelheters beräknade omfattning är 800 timmar, men till grundstudierna kan man alltid tillägga valfria studier över timantalet.

Studiestigen bestäms utgående från ditt eget instrument:

• Studiestigen för harmoniinstrument
• Studiestigen för orkseterinstrument
• Studiestigen för sång
• Studiestigen för pop & jazz-instrument

Studiernas uppbyggnad

Grundstudierna är uppbyggda av tre studiehelheter:

Musikkunskap 1
Musikkunskap 2
Musikkunskap 3

I musikkunskap 1 och 2-helheterna övar du på ditt valda instruments grundteknik samt koncentrerar dig på att öva på din repertoar och olika uttrycksmöjligheter. Till båda studiehelheterna hör gemensamt musicerande och studier i musikens grunder. De stöder ditt utvecklande i ditt eget instrument och medför ett bredare sätt att förstå musik på. I studiehelheten musikkunskap 3 fördjupar du dina tidigare lärda kunskaper och färdigheter.

Det kan också ingå valfria studieperioder i studiehelheterna. Studieperioderna kan ordnas regelbundet veckovis, som projektstudier eller integreras i en annan studieperiod.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube