Musik i olika former

Vid Vanda musikinstitut kan du studera musik individuellt och flexibelt. Till varje elev görs en skräddarsydd studiestig som på bästa sätt motsvarar och utvecklar elevens styrkor, behov och kunnighet. Dessutom kan du vid Vanda musikinstitut delta i kör eller orkester. För de minsta i familjen finns musikundervisning exempelvis i musiklekisen eller karusellundervisningen.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube