Musik i olika former

Vid Vanda musikinstitut kan man studera musik individuellt och flexibelt. Till varje elev görs en studiestig som på bästa sätt motsvarar och utvecklar elevens styrkor, behov och kunnighet.

Läroämnen är

• Spel (klassiska och pop&jazz-instrument)
• Klassisk sång och pop&jazz-sång
• Musikens gestaltning (muge)
• Musikteater (endast på finska)

Dessutom kan man vid Vanda musikinstitut vara med i en kör eller en orkester.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube