Lär dig spela och sjunga

Man har sång- eller spellektioner veckovis, varpå det hör till att man självständigt övar hemma.

Spela ett instrument

På spellektionerna övar man på sitt instruments speltekniker och spelar musik i många olika stilar.

Man kan välja sitt instrument av följande:

  • piano
  • stråkinstrument: violin, altviolin, cello
  • träblåsinstrument: blockflöjt, flöjt
  • gitarr
  • dragspel
  • sång
  • pop&jazz-instrument: elgitarr, elbas, piano, trummor, pop&jazz sång

Varje elev behöver ett eget instrument. Fråga din lärare om hjälp. Orkesterinstrumenten kan hyras från musikinstitutet för ett läsår i gången.

Huvudämnesstudierna påbörjas oftast mellan åldern 6-16 år.

Om sångstudier

Man kan studera klassisk sång under ledning av våra erfarna yrkespedagoger. Undervisningen sker enskilt eller i par. Till den klassiska sångundervisningen kan man söka när man har fyllt 9 år.

Vid musikinstitutet kan man förutom klassisk sång också studera pop- & jazzsång. Till pop- & jazzsångundervisningen kan man söka när man har fyllt 9 år.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube