Utveckla dina musikaliska färdigheter

Målen med musikens grunder är att

· utveckla elevens musikaliska färdigheter som musikkännedom och förmågan att läsa, skriva och uppfatta musik
· vägleda och stöda eleven till att kunna tillämpa det hen lärt sig i spelandet, sjungandet, samt arrangemang och produktion av egen musik

På lektionerna spelar och sjunger man, gör skriftliga övningar, övar olika förmågor inom musikteknologi samt bekantar sig med olika tidsperioders traditioner. I musikens grunder fördjupar vi oss i musikens olika element (rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg). Man undersöker, övar och framför materialen på ett mångsidigt sätt så att elevens förmågor i musicerande och uppfattning av musik samt förmågan att uppfatta musikens uppbyggnad utvecklas.

Eleverna får också handledning i att göra egna arr och kompositioner. I kurserna kan det ingå konsertbesök och workshops. För att studierna ska framskrida, krävs det att du är med på lektionerna och gör de uppgifter som ges till dig.

Musikens grunder är en del av både grundstudierna och studierna på öppna avdelningen.

Musikens grunder är en väsentlig del av musikens grundstudier. Studierna stöder elevens spel- och sångstudier och de påbörjas genast vid sidan om spel- eller sånglektionerna. En lämplig ålder att börja i musikens grunder är 10 år, de yngre deltar i musikförberedelse. I musikens grundstudier tar studierna i musikens grunder 4-5 år eller tills du gjort det som krävs för avgångsbetyg från grundstudierna. Du kan också studera musikens grunder vid öppna avdelningen.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube