Kombinera ditt intresse för musik och teater

Verksamheten sker på finska.

Av de gemensamma elementen i musik och teater bildas uttrycket musikteater som ger olika medel för både konst och för livet. Musikteater är gruppundervisning som stöder utvecklingen i elevens kommunikationsförmåga, självkänsla och färdigheter inom uppträdande. Delområden i musikteater som kroppsligt uttryck, röstanvändning, improvisation, dans och sång ingår på ett mångsidigt sätt i studierna. För dig som är i vuxengruppen (öppen avdelning) ingår också enskilda sånglektioner.

Under den två-åriga studieperioden bekantar vi oss med olika stilar inom musikteater – från musikaler och kabaré till opera och experimentella musikteater former. I musikteatern bryts de olika gränsbarriärerna mellan samtliga musikformer. Alla elever som är intresserade av klassisk musik, folkmusik och pop- & jazzmusik är välkomna.

Som avslut till studierna görs en musikteaterproduktion. Under själva perioden görs mindre produktioner.

Grupperna bildas enligt ålder

Varhaisnuoret (noin 12-16-vuotiaat)
Nuoret ja Aikuiset (noin 15-vuotiaat)
Produktioryhmä (Syventävät opinnot)

Mera information

Tanja Hautakangas, musikteaterlärare
041 5364 798
tanja.hautakangas@vantaa.fi

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube