Kombinera ditt intresse för musik och teater

Verksamheten sker på finska.

Av de gemensamma elementen i musik och teater bildas uttrycket musikteater som ger olika medel för både konst och för livet. Musikteater är gruppundervisning som stöder utvecklingen i elevens kommunikationsförmåga, självkänsla och färdigheter inom uppträdande. Delområden i musikteater som kroppsligt uttryck, röstanvändning, improvisation, dans och sång ingår på ett mångsidigt sätt i studierna. För dig som är i vuxengruppen ingår också enskilda sånglektioner.

Under den två-åriga studieperioden bekantar vi oss med olika stilar inom musikteater – från musikaler och kabaré till opera och experimentella musikteater former. I musikteatern bryts de olika gränsbarriärerna mellan samtliga musikformer, alla elever som är intresserade av klassisk musik, folkmusik och pop- & jazzmusik välkomna.

Som avslut till studierna görs en musikteaterproduktion. Under själva perioden görs mindre produktioner.

Grupperna bildas enligt ålder

• Barn (ca 9-11 år)
• Äldre barn (ca 11-13)
• Ungdomar (ca 13-16 år)
• Vuxna (ca 16 år och uppåt)

Läroplan för musikteater (på finska): Musiikkiteatteri-ilmaisun opetussuunnitelma

Mera information

Marko Alastalo, musikteaterlärare
050 312 4440
marko.alastalo@vantaa.fi

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube