Upplev musikens magi tillsammans med andra

Att musicera tillsammans ger övning i att sjunga och spela tillsammans med andra. Samspel är en väsentlig del av musikstudierna: kombinationen av studierna i spel eller sång och samspel kompletterar varandra och tillsammans bildar de en helhet.

Samspel utvecklar olika färdigheter på ett mångsidigt sätt:
· konsten att lyssna på musik, harmoniuppfattning och musikalisk uppfattning
· notläsning och rytmik
· sociala färdigheter och förmågan att uppträda
· musikalisk kommunikationsförmåga med andra sångare och spelare
· förmåga till ett långsiktigt arbete och ansvar

Grupper för samspel

Vi musicerar tillsammans på spellektionen, i orkestern, i kören eller i en liten ensemble. Om man spelar ett orkesterinstrument deltar man också i musikinstitutets orkestrar. Om man spelar ett pop&jazz instrument så deltar man också i ett band.

Samspel hör till musikens grundstudier och till de fördjupade studierna. Läraren i huvudämnet ansvarar för att hitta en lämplig grupp för samspel. De som studerar på öppna avdelningen kan delta i musikinstitutets körer och orkestrar genom sångtest och spelprov.

Grupper för samspel är:

Stråkorkester (Pocoapoco, Minarco)

Små ensemblen

Körer

• Djungelkören (förskolebarn)
• Äventyrskören (åk 1-2)
• Con Gioia (åk 3-6)
• Con Brio (åk 7-9)
• Soundwaves (16 år och äldre)
• Sånggrupp för pojkar

Folkmusikgrupp (Folkkis)
· Band

Bandskola i Mårtensdals skola

Bandskolan riktar sig till dig som är intresserad av rytmmusik på bred front och vill lära dig att både spela, komponera, mixa och banda in musik. Målgruppen är från 12 år och uppåt och du kan antingen vara nybörjare eller ha hållit på med musik tidigare. För att undervisningen ska fungera så bra som möjligt kommer vi att bilda band där medlemmarna ligger på ungefär samma nivå och beroende på vem som anmäler sig blir det en nybörjargrupp eller en fortsättningsgrupp. Man kan gärna tipsa någon som man vill spela i samma band med.

Undervisningen i bandskolan består av tre olika delar: bandspel, mixning och inbandning samt låtskrivning. Bandspelsdelen går ut på att spela tillsammans och få spela på flera olika instrument. Tanken är att deltagarna bildar ett band som sedan tränar in låtar och får spela flera olika instrument i samma band. I mixning och inbandning går vi igenom den ljudteknik som används för bandinstrument. Man får tips och trix för att få bra sound när ljudteknik används live eller när man gör inbandningar. Låtskrivardelen går ut på att få handledning i att skriva egna låtar och få ett kreativt forum där man tillsammans med andra kan utvecklas som låtskrivare.

Rytmik

Rytmiken är ett gruppämne där man på ett mångsidigt sätt koncentrerar sig på rytmen via rörelse, sång, ramsor, kroppsrytmer och genom att spela olika rytminstrument. Rytmiken utvecklar koordination och motorik och uppmuntrar till improvisation på ett trevligt sätt. Rytmiken stöder instrumentstudier och studier i musikens grunder på ett utmärkt sätt.

OBS! Grupper varierar från år till år. Kolla läsårets grupper under Gruppernas undervisningsplatser och tider.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube