Upplev musikens magi tillsammans med andra

Att musicera tillsammans ger dig övning i att sjunga och spela tillsammans med andra. Samspel är en väsentlig del av musikstudierna: kombinationen av studierna i spel eller sång och samspel kompletterar varandra och tillsammans bildar de en helhet.

Samspel utvecklar olika färdigheter på ett mångsidigt sätt:

· konsten att lyssna på musik, harmoniuppfattning och musikalisk uppfattning
· notläsning och rytmik
· sociala färdigheter och förmågan att uppträda
· musikalisk kommunikationsförmåga med andra sångare och spelare
· förmåga till ett långsiktigt arbete och ansvar: varje spelare bär själv ansvaret för sin egen del i helheten och är skyldig att arbeta långsiktigt enligt gruppens tidtabeller

Grupper i samspel

Vi musicerar tillsammans med en kompis på spellektionen, musikens grunder -lektionerna, orkestern, kören eller i en liten ensemble. Du som spelar ett orkesterinstrument deltar också i musikinstitutets orkestrar.

Samspel hör till musikens grundstudier. Läraren i ditt huvudämne ansvarar för att hitta en lämplig grupp för samspel för dig. De som studerar på öppna avdelningen kan delta i musikinstitutets körer och orkestrar genom sångtest och spelprov.

Grupper för samspel är

· Stråkorkester
· Kammarmusikorkester
· Körer
· Band

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube