Häng med på karusellen och kom och sjung i kör!

Instrument- och musikförberedelseundervisningen ger barnen musikaliska färdigheter för kommande musikstudier och kräver inte tidigare musiklekskolestudier. Undervisningen sker huvudsakligen i grupp.

Barnkörer

Djungelkören (förskolan)
Du som går i förskola och vill sjunga, kom till Djungelkören! Djungelkören är en kör/sångstund för barn i förskoleåldern. På 30 minuter i veckan bekantar vi oss med musikens värld på ett mångsidigt sätt genom sång, rörelse och rytmik. Körerna övar i Dickursby och Västersundoms skola direkt efter förskoldagen.

Äventyrskören (åk 1-6)
Om du går i lågstadiet är Äventyrskören för dig. I körerna sjunger vi sånger ur en mångsidig repertoar, tränar rösten och lär oss uppträda samt grunderna i körsång. Genom en inspirerande repertoar övar vi unison- och kanonsång och lär oss samtidigt att både ta och ge plats. Körerna övar i både Mårtensdals och Dickursby skola genast efter skoladagen.

Instrumentförberedelse

Instrumentförberedelse är gruppundervisning för 6-8 åringar. Undervisningen ordnas i små grupper på 2-4 elever. Eleverna bekantar sig med instrumentet och musikens grundelement. Undervisningen sker ofta i anslutning till skoldagen i skolans egna utrymmen. Vid sidan om instrumentförberedelselektionen kan eleverna även i Äventyrskören.

Undervisningen sker i grupper på två-tre, 30 min/vecka. Undervisningsdagen och -tiden kommer man överens om med lärarna i augusti. Anmälning i gröna lådan till vänster!

Bandkarusell (åk 1-2) - inte läsåret 2020-21

I bandkarusellen lär sig eleverna spela bandinstrument - elgitarr, elbas, pop&jazz-piano och trummor. Karusellen är riktad till elever i åk 1-2 i följande lågstadieskolor:

Västersundoms skola
Mårtensdals skola
Dickursby skola
Kyrkoby skola

Karusellen ordnas efter skolan i skolans utrymmen. Kom och spela och ha roligt med dina bandkompisar!‍

Undervisningen börjar då det finns tillräckligt många anmälningar. Anmäl dig på vmo.eepos.fi eller via sidan här nedan.

Artikeln

Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS, Pamela Sandström Dammvägen 2 B, tisdag Familje-/syskongrupp, 15.30-16.15 Familje-/syskongrupp, 16.20–17.05 Lyckoslanten, måndag, start fr.o.m januari 2021 Musiklekis 3-4 år,...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube