‍MUSIKLEKIS – DÖRREN TILL MUSIKENS VÄRLD

Musiklekisens viktigaste uppgift är att öppna dörren till musikens värld. Musiklekis kan vara ett väldigt trevligt sätt för barnet att bekanta sig med musik. Dessutom kan musiklekisen också stöda barnets sociala uppväxt samt utveckla motoriska och kognitiva kunskaper. Musiklekisen erbjuder musikaliska upplevelser och i bästa fall skapar den en varm och livslång relation till musik. Musilekisen spelar en värdefull roll i att musik kan bli en del av vardagen i barnets familj och att de trevliga stundena i musiklekisen fortsätter också hemma.

Om läroplanen och aktiviteterna i musiklekis

I musiklekisen bekantar sig barnet med musiken på flera olika sätt och syftet är alltid att ha kul och att barnet lär sig vid sidan om leken. I musiklekisen sjunger barnen tillsammans, dansar, leker, spelar (t.ex. tonboxar, claves, marakasser), lär sig rim och ramsor samt lyssnar på musik. Större barn kan också bekanta sig med att spela 5-strängad kantele. Ibland kan man till och med rita till musiken eller läsa högt. Musiken i sig innehåller mycket information såsom melodi, rytme, harmoni, dynamike, form osv. och barnet bekantar sig så småningom med dessa element med hjälp av de ovannämnda aktiviteterna. Det finns mycket att upptäcka i varje sång eller musikpjäs och därför är det viktigt med upprepning. Materialet som används kan vara barnsånger, klassisk musik och ibland kanske popsånger eller världsmusik. Musiklekisens syfte är att att ge barnet upplevelser och färdigheter för att hålla dörren öppen för musik även i framtiden. Kom med till musikens gjädjefulla värld!

Familjegrupperna för 0–2-åringar
I familjegrupperna, baby- och knatterytmiken, har varje barn en vuxen med sig. Grupperna samlas för lektionerna en gång i veckan och musicerar i 45 min.

Musiklekgrupperna för 3–6-åringar
Barnen i lekåldern delas in i musiklekgrupper på basen av åldern. De samlas för 45 minuters lektioner en gång i veckan.


Lärare: musikpedagog Pamela Sandström

Artikeln

Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS, Pamela Sandström Dammvägen 2 B, tisdag Familje-/syskongrupp, 15.30-16.15 Familje-/syskongrupp, 16.20–17.05 Lyckoslanten, måndag, start fr.o.m januari 2021 Musiklekis 3-4 år,...

Läs mer

Artikeln

Terminsavgifter

Vanda musikinstituts terminsavgifter faktureras i en rat. På höstterminen sker betalningen i oktober och på vårterminen i februari. Du kan gå och bekanta dig med en grupps verksamhet en gång utan fakturering. Från och med andra...

Läs mer

Artikeln

Läsåret 2020-2021

‍ Höstterminen 2020 (17 undervisningsveckor) Undervisningen börjar måndagen 17.8 Höstlov 12.-16.10 (ingen undervisning) Självständighetsdag 6.12 (ingen undervisning) Jullov 21.12.2019-6.1.2020 ...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube