Musikfostran för småbarn

Uppbyggnaden för musikfostran för småbarn

Musikfostran för småbarn riktar sig till barn i åldern 0-9 år, vilka uppdelas i grupper enligt ålder. Musikfostran för småbarn består av två delar, vilka är musiklekis för barn i 0-6 år och musikförberedelse för barn i åldern 7-9 år Undervisningen är målinriktad och upplevelsefull. Barnets sinnen väcks att känna, lyssna, se och barnet uppmuntras att vara sig själv och modigt visa sina känslor. Uttryckssätten är sång, spel, lyssnande, rörelse/dans, rim och improvisation.

Musikfostran för småbarn bedrivs i samarbete med förskolor, grundskolor, andra konstskolor och andra aktörer i Vanda.

Målet med musikfostran för småbarn

Målet med musikfostran för småbarn är att öppna en dörr för barnet till musikvärlden. Barnet blir känsligt för att lyssna på och uppleva musik och uttrycka sig genom musik. Hen får musikaliska upplevelser, färdigheter och kunskaper som ligger till grund för god tillväxt, utveckling, musikrelationer och efterföljande musikaliska hobbyn. Finska folktraditioner är närvarande i undervisningen. Internationalitet och världskulturer är också en del av undervisningen.

Genom upplevelser, på lekens vägnar, övas ett barns musikaliska minne och förmåga att lyssna på musik och samtidigt stödjas hens kognitiva, emotionella, motoriska och sociala utveckling samt hens kreativitet och uttrycksförmåga. Att skapa musik utvecklar barnets sångförmåga, rytm- och komponeringsförmåga och förmåga att lyssna på musik. På lektionen lärs ut grunderna i dynamik, ton, rytm, melodi, harmoni och form.

Artikeln

Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS , Anu Luukela Dammvägen 2 B, tisdag Musiklekis 0-2 år familjegrupp 10.30-11.15 Musiklekis 3-5 år, 17–17.45 KÖR , Anu Luukela Äventyrskör, åk 1-2 ...

Läs mer

Artikeln

Terminsavgifter

SYSKONRABATT Om flera barn från familjen deltar i grundläggande konstutbildning vid Vanda musikinstitut eller Vantaan kuvataidekoulu har familjen rätt till syskonrabatt på terminsavgifter. Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för...

Läs mer

Artikeln

Läsåret 2021-2022

‍ Höstterminen 2021 (17 undervisningsveckor) Undervisningen börjar måndagen 16.8 Höstlov 18.-22.10 (ingen undervisning) Självständighetsdag 6.12 (ingen undervisning) Jullov 20.12.-9.1. ...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube