Musikförberedelse

Musikförberedelseundervisning ger barnen musikaliska färdigheter för kommande musikstudier. Deltagandet i grupperna förutsätter inte tidigare musiklekiserfarenheter.

Musikförberedelsen är avsedd för 7–9-åriga barn. I grupperna får barnen fördjupa sina tidigare lärda kunskaper, utveckla sina färdigheter för spel/sånglektioner samt för lektionerna i musikens gestaltning.

I barnkörerna Äventyrskören och Minit utökas barnens sångförråd med en mångsidig repertoar, barnen lär sig att använda sin röst rätt och övar sina färdigheter att uppträda. I körerna lär barnen sig också musikens gestaltning (muge) med hjälp av lek och musicerande.

I Musikens Nycklar är grupper som förbereder mångsidigt för musikstudier och för studier i musikens gestaltning där barnen får bekanta sig med musikens olika element genom att sjunga, spela, röra på sig och lyssna.

Instrument- och sångförberedelse

Instrument- och sångförberedelsegrupperna är riktade till barn i åldern 7-9 år. Grupperna består av 2-4 barn (par- eller smågruppsundervisning).

Instrument- och sångförberedelselektionerna stärker förmågan att delta i instrument- eller sånglektioner och ta de första stegen för att spela eller sjunga det valda instrumentet. Instrumentutbudet varierar från år till år. I instrument- och sångförberedelse studerar eleverna ett läsår i taget.

Artikeln

Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS , Anu Luukela Dammvägen 2 B, tisdag Musiklekis 0-2 år familjegrupp 10.30-11.15 Musiklekis 3-5 år, 17–17.45 KÖR , Anu Luukela Äventyrskör, åk 1-2 ...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube