‍MUSIKLEKIS – DÖRREN TILL MUSIKENS VÄRLD

Musiklekisens viktigaste uppgift är att öppna dörren till musikens värld. Musiklekis kan vara ett väldigt trevligt sätt för barnet att bekanta sig med musik. Dessutom kan musiklekisen också stöda barnets sociala uppväxt samt utveckla motoriska och kognitiva kunskaper. Musiklekisen erbjuder musikaliska upplevelser och i bästa fall skapar den en varm och livslång relation till musik. Musilekisen spelar en värdefull roll i att musik kan bli en del av vardagen i barnets familj och att de trevliga stunderna i musiklekisen fortsätter också hemma.

Om läroplanen och aktiviteterna i musiklekis

I musiklekisen bekantar sig barnet med musiken på flera olika sätt och syftet är alltid att ha kul och att barnet lär sig vid sidan om leken. I musiklekisen sjunger barnen tillsammans, dansar, leker, spelar, lär sig rim och ramsor samt lyssnar på musik. Musiken i sig innehåller mycket information såsom melodi, rytmer, harmoni, dynamik, form osv. Musiklekisens syfte är att att ge barnet upplevelser och färdigheter för att hålla dörren öppen för musik även i framtiden. Kom med till musikens gjädjefulla värld!

Familjegrupperna för 0–2-åringar
I familjegrupperna, baby- och knatterytmiken, har varje barn en vuxen med sig. Grupperna samlas för lektionerna en gång i veckan.

Lekgrupperna för 3–6-åringar

På lektionerna fördjupar man sig i redan tidigare kunskaper och färdigheter.

Artikeln

Gruppernas undervisningsplatser och -tider

MUSIKLEKIS , Anu Luukela Dammvägen 2 B, tisdag Musiklekis 0-2 år familjegrupp 10.30-11.15 Musiklekis 3-5 år, 17–17.45 KÖR , Anu Luukela Äventyrskör, åk 1-2 ...

Läs mer

Artikeln

Terminsavgifter

SYSKONRABATT Om flera barn från familjen deltar i grundläggande konstutbildning vid Vanda musikinstitut eller Vantaan kuvataidekoulu har familjen rätt till syskonrabatt på terminsavgifter. Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för...

Läs mer

Artikeln

Läsåret 2021-2022

‍ Höstterminen 2021 (17 undervisningsveckor) Undervisningen börjar måndagen 16.8 Höstlov 18.-22.10 (ingen undervisning) Självständighetsdag 6.12 (ingen undervisning) Jullov 20.12.-9.1. ...

Läs mer

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube